Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Fisk från Kumo älv kan ätas

Strömming som fångats.
Bildtext Arkivbild.

Provsvaren från fiskarna som fångats vid vattenområden kring Björneborg har blivit klara. Enligt dem är det säkert att äta fisk fångad från Kumo älv och från havsområdet utanför Björneborg.

På fredagen skickades fisk från olika håll kring Björneborg till Kumo älvs vattenskyddsförenings laboratorium för att undersökas för nickel, kobolt och kadmium. I laboratoriet undersöktes gädda, abborre, braxen, strömming, gös, mört, id och asp. Ingen av fiskarna hade metallhalter som överskred gränsvärdena, undantaget en braxen som hade en liten mängd kobolt i sig.

Björneborgs stad upphäver rekommendationen de gav i torsdags om att undvika att äta fisk fångad i Kumo älvs flodmynning. Rekommendationen upphävs efter att Björneborgs stad fört diskussioner med Egentliga Finlands NTM-central, Finlands miljöcentral och Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Uppföljningen av metallhalterna i fiskarna fortsätter.

Den 6 juli rann 66 ton nickel och en del andra metaller i Kumo älv efter ett tekniskt fel på Norilsk Nickel Harjavalta.