Hoppa till huvudinnehåll

Fixa skärgården

Pumpa avfallsvatten i hamnen är pop

Från 2014
Avloppstömning i Helsingfors hamn.
Bildtext Det kostar inte extra för fartygen att pumpa sitt avfallsvatten i Helsingfors hamn.
Bild: YLE/ Julie Ebbe

I dagsläget är det lagligt för kryssningsfartyg att pumpa ut sitt avfallsvatten direkt i havet. Det tar slut 2016, då ett förbud som alla östersjöländer förbundit sig till träder i kraft. I Helsingfors har man redan sett en ökning i mängden avfallsvatten som pumpas i hamnen.

- Mängden har varit stigande från år till år. Jag tror att det är lite av en image-grej, man vill göra rätt, säger hamnmästare Lars Berglund vid Helsingfors hamn.

Sedan 2008 har pumpandet av avfallsvatten ingått i avfallshanteringsavgiften som fartygen betalar. Det kostar alltså inte extra för fartygen att pumpa sitt avfallsvatten i hamn. Samtidigt såg man till att det finns pumpar vid alla kajer, som klarade av att pumpa 50-100 kubikmeter i timmen, beroende på vattnets kvalitet.

Inför förbudet 2016 har hamnen successivt förbättrat utrustningen för att klara av att ta emot den mängd vatten som väntas komma.

- Vi har skaffat nya rör så att fartygen kan pumpa med hårdare tryck. På så sätt får de pumpat större mängder avfallsvatten, berättar Berglund.

Enligt Berglund pumpar färjorna från att de lägger till på morgonen tills de lämnar hamnen igen, samma kväll.

Under 2013 tog Helsingfors hamn emot totalt 317 000 kubikmeter avfallsvatten, varav 52 038 kubikmeter kom från kryssningsfartyg. Det är en liten minskning från året innan, då hamnen tog emot 55 500 kubikmeter. 2010 tog Helsingfors hamn emot avfallsvatten från ungefär 70 procent av alla kryssningsfartyg som lade till. Det finns inga färskare siffror, men uppskattningen är att siffran har sjunkit en aning. I båda fall antas minskningen bero på att också andra hamnar runt Östersjön börjat ta emot vattnet.

WWF kritiska

På WWF är man inte nöjd med den information man får från Helsingfors hamn. Bland annat gäller det uppgifter om hur mycket avfallsvatten färjorna lämnar i hamnen.

- Det förekommer att de lämnar en del avfallsvatten, och så kan man skriva upp att färjan har lämnat vatten. Det betyder inte att allt vatten skulle ha lämnats, säger chef för havsprogrammet på WWF Sampsa Vilhunen.

På sätt och vis är det förståeligt att hamnen inte vill lämna ut dylika uppgifter, säger Vilhunen, eftersom färjorna är deras kunder.

- Är de ens förpliktade att lämna sådan information, frågar sig Vilhunen.

På WWF skulle man tillsammans med hamnen vilja ordna jippon för att sprida kunskap om läget i Östersjön till resenärerna som kommer med färjorna, berättar Vilhunen.

- De amerikanska turister som kommer hit känner nödvändigtvis inte till att vi skulle behöva förbudet mot avfallsvattenutsläpp i våra hav. Men alla försök till att ordna sådana jippon har förblivit obesvarade från hamnens sida, konstaterar han.