Hoppa till huvudinnehåll

Fixa skärgården

Högstadiet i Nagu viktigt för inflyttningen

Från 2014
Uppdaterad 25.07.2014 13:11.
Stor familj sitter på trappan till ett hus
Bildtext Anne-Maj, Staffan, Petra med sonen Artimus i famen, tvillingarna Elliot och Elton, Adele och Jim.
Bild: Yle/Johanna Ventus

- Ett fungerande skolnät vägde tungt när vi valde att flytta hit. Det säger föräldrar som nu hoppas att också deras barn ska få gå i högstadiet i Nagu.

kyrkbackens skola i nagu
Bildtext Kyrkbackens skola i Nagu är en sammahållen grundskola.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Att dra in klasserna 7-9 i Kyrkbackens skola i Nagu skulle få mycket negativa konsekvenser för inflyttningen till orten. Så lyder flera av de tips som kommit in till Svenska Yles öppna granskning #FixaSkärgården.

Att skolnätet kan ha en avgörande betydelse för var man väljer att slå sig ner är något Anne-Maj och Staffan Åberg har erfarenhet av. De flyttade till Nagu för tre år sedan. Att barnen, treåriga Adele och Edvard som snart fyller ett, skulle få en trygg skolgång var en viktig del i beslutet att flytta till Nagu.

- Den sociala tryggheten är en viktig orsak till att vi flyttade hit, säger Staffan

- Jag väljer själv att pendla till mitt jobb i Åbo men jag vill att mina barn ska få gå i skola här i Nagu, säger Anne-Maj.

Föräldrarna nöjda med skolsystemet i dag

Då Yle Åboland träffar familjen har de vännerna Petra Palmroos och Jim Karlsson och deras barn, Artimus sex år och fyraåriga tvillingarna Elton och Elliot på besök. Staffan, Petra och Jim är alla uppvuxna i Nagu och har gått i skola samtidigt. Också för Petra och Jim var skolnätet en del i beslutet att efter studierna flytta tillbaka till hemorten.

- Vi tänkte kanske inte på det då eftersom vi inte hade barn. Men vi hade båda en positiv bild av att växa upp här och vill komma tillbaka, säger Petra.

#FixaSkärgården

Att Kyrkbackens skola i Nagu är en sammanhållen grundskola där eleverna går i samma skola från förskolan upp till klass nio ser de som en stor fördel.

- Det är en stor fördel då lärarna och eleverna lär känna varandra, säger Jim.

- Att få gå i samma skola från förskolan upp till klass nio är mycket positivt. Läraren känner eleverna och vet vad de behöver. Det blir också en bra kvalitet på undervisningen då ämneslärare i högstadiet också kan undervisa i lågstadiet, säger Petra.

Indragning av skolan kan få konsekvenser för inflyttningen

De får medhåll av Anne-Maj och Staffan som hoppas att också deras barn ska få möjlighet att gå hela grundskolan i Nagu. Men högstadiet i Nagu är hotat då Pargas stad för att spara pengar utreder möjligheten att dra in klasserna 7-9 i Kyrkbackens skola. En sammanslagning med Skärgårdshavets skola i Korpo kunde uppskattningsvis spara 100 000 euro i året. Den inbesparingen tycker föräldrarna känns liten med tanke på vilka konsekvenser indragningen kunde för inflyttningen till orten.

- Vi har ju redan valt att bosätta oss här men beslutet kunde ha blivit ett annat om skolsystemet inte varit så fungerande som det är, säger Staffan.

- Jag tror det kunde ha en stor betydelse eftersom skola är en viktig sak när folk väljer var de vill bo, säger Jim.

- Dessutom finns ju all verksamhet som byggts kring skolan och vi har en fungerande tredje sektor. Jag är rädd för vilken snöbollseffekt man sätter i rullning om skolan dras in, säger Anne-Maj

Satsa på barn och unga för en levande skärgård

När #FixaSkärgården frågade vilka ämnen som borde lyftas upp i skärgården kom det in flera tips om just indragningen av högstadiet i Nagu. Men enligt Staffan handlar det i det här fallet inte om något som måste fixas, utan om att bevara något väldigt viktigt för orten.

- Det handlar om att bevara ett välfungerande system. Man kan ju inte fixa något som inte är sönder. Skolan nu till allas belåtenhet och det skulle vara en dålig lösning att dra in ett så välfungerande koncept, säger Staffan.

- Vi måste väga satsa på framtiden. Vi måste satsa på barn och ungdomar om vi vill hålla skärgården levande, säger Petra.

En föräldragrupp lämnade tidigare in en skrivelse till bildningsnämndens svenska sektion med förslag om inbesparingar de kunde omfatta så länga högstadiet får vara kvar. Läs skrivelsen här.

Under våren har en arbetsgrupp utrett hur undervisningen i årskurserna 7-9 i Nagu ska ordnas i framtiden. Arbetsgruppen var djupt oenig och lyckades inte komma med några konkreta förslag för hur skolfrågan ska lösas. Pargas stadsstyrelse tog del av arbetsgruppens rapport innan sommaren och rapporten ska nu vidare till nämnderna och tas upp igen i styrelsen senast den första september. Läs arbetsgruppens rapport här.