Hoppa till huvudinnehåll

Fixa skärgården

För svårt tömma septiktankar i Ekenäs skärgård?

Från 2014
Uppdaterad 25.07.2014 06:33.
Bildtext Båtfarare hoppas på en pumpstation utanför fiskehemmanet Rödjan på södra delen av Älgö.
Bild: Yle/ Nora Engström

Fritidsbåtfarare efterlyser flytande pumpstationer där båtfolket kunde tömma båtens septiktank på toalettavfallet. Om det finns för få möjligheter till det här, är det illa för miljön, tror fritidsbåtfararen Anu Kari från Karis.

Anu Kari har under se senaste 25 åren rört sig med fritidsbåt i Ekenäs skärgård.

Hon hoppas på en pumpstation utanför fiskehemmanet Rödjan på södra delen av Älgö.

- Om du har vistats i Ekenäs skärgård till exempel förra veckoslutet och såg alla de där gröna algerna som kommer upp från botten, så börjar du fundera.

Anu Kari är fritidsbåtfarare från Karis.
Bildtext Anu Kari.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Toalettavfall dumpas i havet?

Kari misstänker att många som besöker Rödjan helt enkelt dumpar sitt toalettavfall i havet. Många är på väg längs kusten och far nog inte in till fastlandet, tror hon.

Anu Kari förstår inte varför Rödjan saknar en pumpstation, då det är ett område där många fritidsbåtar ligger under helger och semestertider. Det är långt till Jussarö, där det finns en pumpstation.

Också en annan person, som vill vara anonym, önskar att det skulle gå att tömma toalettavfallet från båten vid Rödjan, eftersom de många veckoslut varje sommar vistas där. Under högsäsong kommer dit en väldigt massa båtar som säkert skulle använda sig av pumpstationen, enligt den här fritidsbåtfararen.

De som inte ligger så länge i Rödjan att tanken blir full kan i princip tömma septiktanken till exempel i Predium hamn i Lappvik, i Ormnäs och i centrum av Ekenäs.

Radio Vega Västnyland

5:37

Djupgående båtar inte till Ormnäs

Men förutom att alla inte rör sig nära de här platserna, finns det andra problem.

Kari säger att djupgående segelbåtar på 1,8 meter inte kommer in i Ormnäs – dessutom är pumpstationerna ofta upptagna.

Åbolands skärgård ett gott exempel

Anu Kari nämner Åbolands skärgård som ett gott exempel, där det finns flera välplacerade flytande pumpstationer. Hon tror att många bland båtfolket önskar en sådan station vid Rödjan, i Källviken ett stycke förbi Leksvall vid farleden på väg ut från Ekenäs eller vid Byxholmen sydväst om Älgö.

#FixaSkärgården

Inte kapacitet för en pumpstation

Men varför saknar då Rödjan en flytande pumpstation för båtarnas septiktankar?

Det finns tre orsaker, svarar Hans-Erik Nyman, som är planerare vid Forststyrelsen, som ansvarar för Rödjan. Den ena är att det finns fasta pumpstationer rätt nära, i Predium hamn och i Sommaröstrand vid Skåldö fiskebod.

Dessutom kräver pumparna skötsel. En orsak, om inte ensam avgörande, är att Forststyrelsen vill bevara den genuina skärgårdsmiljön på Rödjan.

Båtförare Stig Lindblad
Bildtext Stig Lindblad.
Bild: Yle / Jonas Sundström

God service längsmed kusten

För båtar som rör sig längsmed kusten och inte stannar länge på samma ställe är det här förstås inget problem. I Ekenäs gästhamn träffade vi Stig Lindblad, som anser att det finns gott om möjligheter att tömma båtens toalettavfall.

Han nämner bland annat Högsåra, Nagu och Mariehamn.

Lindblad anser dessutom att tömningen nog löper bra i gästhamnen i Ekenäs centrum.

Varför inte samarbeta med Håll Skärgården Ren rf?

Till exempel i Skärgårdshavet ansvarar Håll Skärgården Ren rf för pumpstationerna helt och hållet. Varför är inte Raseborgs stad med i Håll Skärgården Ren rf?

Stadsdirektör Mårten Johansson svarar att Ekenäs stad åren 2005-2007 diskuterade möjligheterna att samarbeta med föreningen Håll Skärgården Ren rf för tömning av septiktankar.
Föreningen konstaterade att de inte var möjligt eftersom de inte har verksamhet i Nyland.

- Därför löste vi frågan om att placera en septiktank på Jussarö i samarbete med Forststyrelsen och företagaren där.

Det nuvarande nätet av pumpstationer torde räcka till, enligt Johansson.

Håll Skärgården Ren informerar om sugtömning

Diskussion om artikeln