Hoppa till huvudinnehåll

Fixa skärgården

Jakt kan bli förbjuden på nya naturskyddsområden - skärgårdsbor känner sig lurade

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 13:15.
Bergöfärjans fergfäste i Malax
Bild: Yle/Roger Källman

Under de närmaste åren kommer staten att freda ny mark i den österbottniska skärgården. Här kan det bli förbjudet att jaga och på vissa håll kan fisket begränsas. Forstyrelsen säger ändå att jakt på både mårdhund och mink är nödvändigt.

Intresseföreningen för en levande skärgård

  • Intresseföreningen för en levande skärgård (IFSL) grundades för ett par år sedan
  • Målsättningen är att reda ut motsättningar mellan den österbottniska skärgårdsbefolkningen och myndigheterna
  • Föreningen representerar hela 61 föreningar, allt från fiskelag till markägare, jaktföreningar och båtklubbar
  • Hittills har IFSL jobbat främst med frågor om naturskydd och fredande av områden, till exempel Natura 2000-nätverket
Skärgårdsborna och naturskyddet - Spela upp på Arenan

Det stora samtalsämnet bland österbottniska skärgårdsbor just nu är statens inrättande av så kallade övriga naturskyddsområden. På de här områdena är utgångsläget att jakt är förbjuden om inte statsrådet beslutar annat.

Johan Stoor är viceordförande i intresseföreningen för en levande skärgård.
Bildtext Johan Stoor är viceordförande för Intresseföreningen för en levande skärgård
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Tiotals föreningar har engagerat sig i Intresseföreningen för en levande skärgård för att starta en dialog med myndigheterna. Johan Stoor är föreningens viceordförande.

- Jag tror att det här är enda sättet att få saklig information och kunna bygga broar mellan kustbefolkningen och myndigheter, säger Stoor.

Karta över Natura 2000 och strandskyddsområden i Österbotten.
Bildtext Karta över Natura 2000 (rött) och strandskyddsområden i Österbotten (räfflat).
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Inrättandet av naturskyddsområden förargar

I en debatt i riksdagen sa miljöminister Ville Niinistö (De Gröna) att man kan vara flexibel när man beslutar om jakten på dessa områden. En stor del av dessa övriga naturskyddsområden kommer att inrättas på Natura 2000-områden.

Natura 2000-nätverket i Finland omfattar cirka fem miljoner hektar och har gjorts upp för att trygga livsmiljön för de naturtyper och arter som anges i habitatdirektivet. Det första beslutet om vilka områden som skulle tas med i Natura 2000 gjordes år 1998.

När det gäller de övriga naturskyddsområdena som nu ska inrättas är det frågan om cirka 670 000 hektar över hela landet.

Dessa övriga naturskyddsområden inrättas med stöd av paragraf 17 a i naturvårdslagen som stipulerar att jakt kan tillåtas genom förordning av statsrådet, förutsatt att jakten inte äventyrar det syfte som naturskyddsområdet inrättades för. Bland andra Johan Stoor och Intresseföreningen för en levande skärgård känner sig bedragna.

Paragraf 17 a lades till naturvårdslagen år 2011 och man anser att man i tiderna blev lovade att varken jakt eller fiske skulle begränsas på Natura 2000 områden.

- Det här är ju ett senare tiders påfund och det här borde nog egentligen tas om. Natura 2000 grundar sig på de lagar och förordningar som fanns då. Det här kommer att försvåra saken. Nu kan man då förbjuda jakt och till och med fiske kan begränsas eller helt förbjudas inom vissa områden, säger Stoor.

Lars Gästgivars (Sfp) vill att staten ska sluta diktera för skärgårdsborna.
Bildtext Lars Gästgivars (Sfp) vill att staten ska sluta diktera för skärgårdsborna.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

En av de som tagit till sig skärgårdsbornas sak är Lars Gästgivars riksdagsledamot från Korsholm (SFP).

- Jag tycker att det är bedrövligt om man ska lägga förbud på allt som Fortstyrelsen äger. Nu är det ju frågan om väldigt mycket Natura 2000-områden. Och när Natura 2000 kom i tiderna så skulle det inte inverka på ortsbefolkningen. Inte på jakt, inte på fiske, inte på något. Nu går man bakvägen och köper upp stora områden och anser att det inte ska få förekomma jakt där. Jag hoppas verkligen att vi i diskussioner med Fortstyrelsen kommer överens om något annat.

Utgångsläget är att jakt är förbjudet

På miljöministeriet bekräftar miljörådet Jukka-Pekka Flander att utgångsläget är att jakt är förbjudet på de områden som inrättas med stöd av naturvårdslagen. Men han säger också att ministeriet diskuterar med de som berörs då ett område blir fredat och att det är möjligt att jaga främmande arter och arter som förökat sig för mycket med tillstånd av Fortstyrelsen.

Egentliga Finland var ett så kallat pilotområde för inrättandet av övriga naturskyddsområden. I april trädde en förordning i kraft enligt vilken ett område på cirka 13 000 hektar blev naturskyddsområde.

Här beslöt statsrådet att älgjakt ska tillåtas mellan oktober och december på största delen av området och att det på vissa håll också ska få bedrivas jakt på rådjur.

Berör inte den privata marken

Parkchef Kari Hallantie på Fortstyrelsen.
Bildtext Parkchef Kari Hallantie på Fortstyrelsen.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Kari Hallantie på Fortstyrelsen i Vasa, är parkchef för naturskyddsområdena i Kvarken. Han påpekar också att inrättandet av ett naturskyddsområde inte per automatik betyder att all jakt förbjuds. Han vill också betona att den privatägda marken inte berörs av förordningen.

- Man bedömer skilt i varje fall om det behövs begränsningar. Till exempel jakt på mink och mårdhund är mycket nödvändigt på skyddade områden. Jag vill poängtera att förordningen endast gäller områden som ägs av staten. I Kvarken är största delen av skyddsområdena privatägda.

Men staten köper också upp mark av privata ägare. Markägarna får välja mellan att sälja eller anhålla om fredning på privat mark.

Vad händer då om en markägare inte vill sälja sitt område till staten?

- NTM-centralen kan göra ett fredningsbeslut trots att markägaren motsätter sig det. Då får markägaren ersättning via en lantmäteriförrättning.

Tycker du att det är okej att man kan så att säga tvångsinlösa mark på det här sättet?

- Våra lagstiftare har gjort dessa bestämmelser och vi tjänstemän agerar enligt det som är stadgat.

Hallantie kan inte med säkerhet säga när de övriga naturskyddsområdena inrättas i Österbotten men bedömer att det kommer att ske inom de närmaste åren.

Möte på miljöministeriet

Riksdagsledamot Lars Gästgivars har bett om ett möte med tjänstemännen på miljöministeriet för att öppna kanalerna mellan skärgårdsbefolkningen och myndigheterna. Det kommer också att bli av i oktober i år.

- För att göra ministeriet medvetet om att det finns en förening (Intresseföreningen för en levande skärgård) som representeras av så här många medlemmar. Vi önskar vara med när det ska tolkas och hur mycket man ska få jaga på vissa områden. Då får vi med ortsbefolkningen som kan det här och som har gjort det här i hundratals år, säger Gästgivars.

Artikeln uppdaterad 24.7 kl 8:46. Ordet mård i ingressen är ändrat till mårdhund