Hoppa till huvudinnehåll

Fixa skärgården

"Det är då vi har en känsla av att man inte kommer ihåg oss"

Från 2014
Uppdaterad 31.07.2014 13:43.
Pellingefärjan anländer
Bildtext Vägen till Pellinge är lång och besvärlig
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Skärgårdsbor i Borgå upplever att politiker och tjänstemän nog pratar vackert om skärgården, men då det kommer till handling så blir skärgårdsborna besvikna gång på gång. Det senaste bakslaget var stängningen av Pellinge skola och nu finns det också planer på att stänga Ebbo åldringshem.

Skärgårdsbornas insatser uppskattas nog sommartid då de erbjuder sommargäster och båtfolk olika tjänster, säger Pellingbon Gunnel Englund. Hon tillägger att det är annat ljud i skällan då skärgårdsborna själva skulle vilja ha hjälp och vissa tjänster under den långa vintern.

Gunnel Englund är fortfarande bitter över att Pellinge skola drogs in och hoppas nu att politiker och tjänstemän har förståelse för att den sista kommunala servicen, daghemmet skulle få bli kvar.

Svårt att få svar

Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz som ansvarar för utvecklingsfrågor i Borgå är på semester, därför blir frågan om skärgårdens beydelse för Borgå delvis obesvarad.

- Borgå har en fin skärgård, säger stadsstyrelseordförande Matti Nuutti.

Men smakar det så kostar det, som man brukar säga. Nuutti tillägger att det blir betydligt dyrare för staden att ordna service i skärgården än i centrum.

Skärgårdstillägget försvinner

Staten drar in det skärgårdstillägget bland annat för Borgås del. Det har varit pengar som har varit avsedda för att trygga och utveckla service i skärgården, trots att de inte har varit öronmärkta.

Gunnel Englund befarar att uteblivet skärgårdstillägg kan drabba skärgården i Borgå. Tjänstemän och politiker kan motivera det att service dras in med att kommunens egna pengar inte längre räcker, säger Englund. Gunnel Englund är mest rädd för att Pellinge daghem stängs.

Gunnel Englund från Pellinge i Borgå skärgård
Bild: Yle/Carmela Walder

Stadsstyrelseordförande Matti Nuutti beklagar att skärgårdspengarna faller bort, men säger att Borgå också framöver ska stöda skärgården med ungefär lika mycket pengar som idag.

Matti Nuutti ger ingen garanti för att Pellinge daghem blir kvar.

- Daghemsutredningen pågår som bäst, säger Nuutti.

Delgeneralplanen dröjer

Delgeneralplanen för Pelliinge har varit under arbete ända sedan år 2008. Många Pellingebor undrar varför det kan ta så länge.

- Resultatet är rätt så många väldigt frustrerade, bittra mänskor, säger Gunnel Englund från Pellinge.

#FixaSkärgården

Att delgeneralplanen dröjer försvårar vardagen på Pellinge. Många väntar med att förverkliga sina företagsidéer, säger Englund. Hon medger att fastighetsägarna på Pellinge också själva bidrar till att processen drar ut på tiden då alla bevakar sina intressen och kanske känner sig tvungna att lämna in besvär.

Det som också tar tid är att inventera området och att höra alla fastighetsägare. Fastighetsägarna på området är ofantligt många, kring fyra hundra.

Mera brådskande planer har krävt att planläggarna lägger delgeneralplanen för Pellinge åt sidan under vissa perioder.

- Det här är ett helt normalt förfarande vid planläggningskontoret, förklarar stadsstyrelseordförande Matti Nuutti.

Byråkratin svår

Planläggare Camilla Stenberg är den enda som i juli jobbar på planläggningsbyrån. Hon har inte delgeneralplanen för Pellinge på sitt bord men säger att företagare ofta är frustrerade på att planläggning tar tid. Hon säger att byråkratin är svår och att det tar tid då planen ska vara till påseende två gånger och gå genom den politiska beslutsfattningen.

Gunnel Englund förstår att det är byråkratiskt, men önskar förståelse från tjänstemännens sida. Camilla Stenberg från planläggningskontoret säger att hon vill bemöta kunderna bra och försöker förklara, men att det handlar om mycket omfattande processer med en komplicerad lagstiftning som styr det hela.

Beslut i år

Delgeneralplanen för Pellinge godkänns troligen ännu i år. Såsom förslaget nu ser ut så blir det betydlligt mera byggrätt i byarna, men mycket lite kring stränderna. Den som har fritidsbostad i Österby eller Söderby har stora möjligheter att med vissa ändringar göra om sin sommarstuga till fast bostad.