Hoppa till huvudinnehåll

Fixa skärgården

Brist på bil- och båtplatser vid allmänna bryggor

Från 2014
Uppdaterad 25.07.2014 09:27.
Kalkstrand i Sibbo
Bildtext Det är ofta fullt med bilar i Kalkstrand
Bild: YLE/AG Karlsson

Bristen på bil- och båtplatser oroar skärgårdsbor i Sibbo. Skärgårdsbor skulle vilja ha flera öronmärkta platser.

Fullt med bilar

Undersommarmånaderna är det överfullt vid de statliga bryggorna i Gumbostrand och Kalkstrand. Bilar står parkerade längs vägrenarna, trots risken för böter.

I Gumbostrand blockeras kajkanten och området kring sopstationen av felparkerade bilar. I Kalkstrand finns det bilar längs lättrafikleden och rondellen där bussen ska svänga är stockad av bilar.

Skärgårdsbor måste försäkra sig om att komma hem eller till jobbet oberoende av hur många andra som är i farten. De satsar på att hyra en privat parkerings- och båtplats för de statliga platserna räcker inte till.

Befarar att det blir bara värre

Ritva Wallén som är ordförande för skärgårdsdelegationen i Sibbo befarar att läget kan bli ännu värre i framtiden.

- Helsingfors planerar bostadsområden för tiotusentals människor i Östersundom, men där finns inga planer på bil- eller båtplatser, säger Wallén.

Wallén tycker att Helsingfors först borde tänka på att det ska finnas bilplatser för alla innan området byggs ut.

Ritva Wallén, ordförande för skärgårdsdelegationen i Sibbo
Bildtext Ritva Wallen, ordförande för skärgårdsdelegationen i Sibbo
Bild: Yle/Carmela Walder

Helsingfors svar inte uppmuntrande

Svaret från Helsingfors sida är inte uppmuntrande. Arkitekt Sakari Pulkkinen vid planläggningskontoret i Helsingfors säger att naturen i Östersundom är för ömtålig för hamnverksamhet. Han säger att största delen av strandområdet i Östersundom är ett Natura 2000-område, alltså ett naturskyddsområde.

Då de som flyttar till Östersundom inte har möjlighet till en båtplats nära hemmet så ökar pressen på hamnarna i Sibbo. Allt flera har sin båt på trailer och sjösätter den i Sibbo. Redan nu är det rusning till ramperna i Gumbostrand och Kalkstrand på våren och hösten.

#FixaSkärgården

Sibbo planerar båtplatser

Behovet av fler båtplatser i Sibbo ökar också på grund av att Sibbo har planer på nya bostadsområden för tusentals nya invånare i Sibbesborg. Planerna för området avancerar och delgeneralplanen för Eriksnäs är under arbete.

Sibbo har beaktat behovet av fler båtplatser i sin planläggning. I planerna för Eriksnäsområdet finns tre större hamnområden längs Sibboviken och två mindre bryggor för segelbåtar längre ut mot havet.

- Problemet är att marken är privatägd, säger Virva Korkeamäki vid planläggningskontoret i Sibbo.

Mycket är fast vid de privata markägarnas vilja att bygga nya hamnar och parkeringsplatser.

- Det behövs ett bra samarbete med de privata markägarna, säger Virva Korkeamäki.

Behov att lasta i Eriksnäs

Då marken är privatägd så är det inte Sibbo kommun som betalar bygget av bryggor och parkeringsplatser, det ska markägaren göra själv.

Skärgårdsdelegationen i Sibbo uttrycker sin önskan om att lastningsbryggan i Eriksnäs ska bli kvar. Bryggan har varit den enda möjligheten för Sibbobor att lasta tyngre grejer i båten.

Virva Korkeamäki från planläggningskontoret i Sibbo kan inte lova att bryggan blir kvar för den är på privat område. Det enda hon kan säger är att det i delgeneralplaneförslaget finns ett område för hamnverksamhet där bryggan finns idag.

Inget löfte

Ritva Wallén önskar fler öronmärkta parkeringsområden och båtplatser för fast bosatta skärgårdsbor.

Virva Korkeamäki inser att det skulle vara vettigt att öronmärka parkerings- och båtplatser för personer som är fast bosatta i skärgården, men hon har ingen aning om hur det skulle kunna göras i praktiken.

Inga fler båtplatser i Östersundom