Hoppa till huvudinnehåll

Fixa skärgården

NTM-centralen håller fast vid kritiserade upphandlingar

Från 2014
Uppdaterad 25.07.2014 16:59.
Förbindelsefartyget Nordick duck sommaren 2014
Bildtext Upphandlingskraven på Pargas södra ruttområde där Nordic Duck i dag trafikerar har ändrats många gånger.
Bild: Yle/ Nora Engström

Bränder, grundstötningar och raserade bryggor. Upphandlingarna har lett till att gamla fartyg trafikerar i skärgården och listan över missöden kan göras lång. Nya EU-direktiv lättar på kravet att upphandla men vid NTM-centralen står man på sig - upphandlingarna fortsätter.

Svävaren Gepard brinner 7.3.2006
Bildtext 2006 brann svävaren Gepard upp.
Bild: Johan Åminne
Bildtext 2013 gick Nordep på grund. Samma år uppstod en brand i maskinrummet.
Bild: Gränsbevakningen

Många av de tips som kommit in till Svenska Yles öppna granskning #FixaSkärgården handlar om upphandlingen av skärgårdstrafiken. På många rutter har upphandlingarna har i många fall lett till att det fartyg som tidigare trafikerat längs rutten byts ut mot betydligt äldre fartyg. Till exempel ersättes m/s Viken, som var specialbyggd för Pargas södra ruttområde, vid årsskiften 2013 med Nordic Duck som är byggd 1960.

För öborna är förbindelsefartygen lika viktiga som vägen till huset för den som bor på fastlandet. Förbindelsefartygen kör exempelvis barnen en del av skolvägen och transporterar butiksvaror, leveranser och i vissa fall post.

Upprepade problem

Skärgårdsborna är kritiska till hur de gamla fartygen klarar trafiken och det har skett en hel del missöden. De senaste elva åren har åtminstone fyra olyckor med förbindelsebåtar varit så allvarliga att olycksutredningen kopplats in. I mars 2006 brann svävaren Gepard upp och skepparen och den skolelev som fanns ombord hann nätt och jämt undan med blotta förskräckelsen. I januari i fjol började det brinna i förbindelsebåten Nordeps maskinrum. Den gången fanns det inga passagerare ombord men ett par månader senare gick samma båt på grund och då evakuerades alla passagerare.

I Pargas rasade våren 2013 förbindelsebryggan vid Heisala. Det här bara ett par månader efter att över 50 år gamla förbindelsebåten Nordic Duck började trafikera på Pargasrutten och raset berodde sannolikt på vattenströmmar från båtens propeller.

Översikt
Fartyg/RederiVad hände?
januari 2014Satava/JS FerrywayM/S Satavas maskinist anser att säkerhetsriskerna ombord kan leda till en allvarlig olycka och säger upp sig. Satava anmäls till Trafiksäkerhetsverket.
Läs mer: Yle Åboland: Satava anmäls till Trafi
26.5.2013Nordep/JS FerrywayNordep är med om en grundstötning utanför Nagu. Passagerarna evakueras. Fallet är så allvarligt att olycksutredningscentralen kopplas in. Olycksutredningscentralens utredning pågår.
27.1.2013Nordep/JS FerrywayEn brand i Nordeps maskinrum inträffar utanför Iniö. Inga passagerare ombord. Fallet är så allvarligt att Olycksutredningscentralen utreder det.
Läs mer: Olycksutredningscentralens rapport
5.10.2013Nordic Duck är med om en grundstötning. Passagerarna evakueras och fartyget får bogserhjälp för att komma loss.
Läs mer: Kustbevakningens rapport
April 2013Nordic Duck/Nordic Coast LineBryggan i Heisala rasar samman och vattenströmmarna från Nordic Ducks propellrar misstänks vara orsaken. Flera andra bryggor har likanande problem då vattnet suger med sig grus och sten. NTM-centralen reparerar bryggorna.
Läs mer: Yle Åboland: Förbindelsebåtsbrygga rasade i Heisala,
Yle Åboland: Ny tidtabell under reparationerna
Januari 2013Nordic Duck/Nordic Coast lineNordic Duck börjar trafikera 2013 och har problem med förseningar, ramper och passagerarna klagar på hög bullernivå. Yle Åboland uppmäter konstanta bullernivåer på 80 db som ligger på gränsen för vad som anses orsaka hörselskada. När ramperna används är ljudet öronbedövande och decibellmätaren slår i botten. Bullerproblemet åtgärdadas med att tilläggsisolera passagerarutrymmen.
Läs mer: Yle Åboland: Skadligt buller ombord på Ankan,
Nordic Duck väcker känslor
17.1.2013M/S Karolina/JS FerrywayTrafikmyndigheterna råkar gå ombord på M/S Karolina och upptäcker så stora brister att de förbjuder fartyget att trafikera. Det är för klent för den tjocka isen.
Läs mer: Yle Åboland: Trafikmyndigheten stoppade Karolina
Februari 2012JS FerrywayJS Ferryways svävare som kör Houtskärsrutten är för liten för att klara väder och vind. Efter myndigheternas krav börjar en bättre svävare trafikera rutten.
Läs mer: Yle Åboland: Ny svävare kör Houtskärsrutten
Mars 2009Växellådan på en förbindelsebåt utanför Kotka sackar ihop och fartyget tappar sin motorkraft. Olyckscentralen skriver inte ut fartygets namn, men det handlar med stor sannolikhet om Tekla I som trafikerar utanför Kotka. Ombord fanns 70 passagerare. Fartyget trafikerade tidigare i Åboland under namnet Skarpen. Fallet var så allvarligt att Olycksutredningscentralen utreder det.
Läs mer: Olycksutredningscentralens rapport
9.3.2006JS FerrywayJS Ferryways svävare Gepard brinner upp och passagerarna tvingas fly ut på isen. All frakt förstörs, bland annat post och en skolväska.
Läs mer: Yle Åboland: Svävare brann upp i Houtskär
TS: Ilmatyynyalus paloi Houtskarissa
16.3.2004Rosala II/Finstaship & Högsåra/FörsvarsmaktenMenföresbåten Högsåra och förbindelsefartyget Rosala II krockar i dimma i närheten av Örö. Högsåras styrhytt skadas allvarligt men passagerarna klarar sig. Fallet så allvarligt att det utreds av Olycksutredningscentralen.
Läs mer: Olycksutredningscentralens rapport

Källa: Olycksutredningscentralen, Kustbevakningen och Yle

Här trafikerar de äldsta fartygen:

Pargasrutten Nordic Duck - byggt 1960. Rederi: Nordic Coast Line. Kontraktet går ut 31.12.2015.

Rimitorutten M/S Isla - byggt 1962, ombyggt 2013. Rederi: Kuljetus Savolainen Ab. Kontraktet går ut 31.12.2018.

Skärgårdens ringväg – Houtskär – Iniö – Gustavs M/S Antonia - byggt 1967 och M/S Aurora – byggt 1995. Rederi: Finferries

Nagu – Själö – Hanka (Rimito) – Lilla ringvägen M/S Östern - byggt 1974 Rederi: Arcipelago Lines Ab. Trafikerar under sommaren.

Houtskär – Iniö Fartyg: M/S Karolina - byggt 1975. M/S Satava - byggd 1975, ombyggd 1984 och 2012. Rederi: JS Ferryway. Kontraktet går ut 31.12.2022.

Nagu södra och tvärgående M/S Nordep - byggt: 1987. Myrskylintu - byggd 1995. Cheri - byggd 1987. Hitis - byggd 1964. Rederi: JS Ferryway och Sjövägen. Kontraktet går ut 31.12.2021.

Hitis östra och västra rutt M/S Stella - byggt 1978, ombyggt 2013. Rederi: Kuljetus Savolainen Ab Kontraktet går ut: 31.12.2023

Korporutten M/S Fiskö - byggt 1988. Rederi: Archipelago Lines. Kontraktet går ut 31.12.2020.

Utörutten M/S Eivor - byggt 1990. Rederi: Rosita. Kontraket går ut 31.12.2019.

Velkuarutten M/S Kivimo - byggt 1994. Rederi: Finferries. Kontraktet går ut 31.12.2014.

Källa: NTM-centralen, rederierna, Wikipedia

Harri Järvinen, VD för JS Ferryway, vill inte kommentera uppgifterna.

- Jag har inget mer att säga utöver det som redan sagts i offentligheten, säger Järvinen.

Enligt verkställande direktören Oskar Berndtsson på Nordic Coast Line har fartyget Nordic Ducks ålder inget att göra med händelserna som beskrivs ovan och hänvisar till NTM-centralen.

Möjligt att strunta i upphandlingsprocessen?

Men det måste inte fortsätta så här. Enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv är det möjligt att ingå kontrakt direkt utan den vanliga upphandlingsprocessen. Förutsättningen är att det handlar om ett område där det inte finns någon konkurrens. Förfarandet som kallas SGEI (service av allmänt ekonomiskt intresse) kunde enligt ledande jurist Juha Myllymäki vara ett alternativ när det gäller förbindelsetrafiken.

- SGEI handlar om sådan service som är mycket viktig för medborgarna och samhället och som den offentliga sektorn måste ta hand om. Förbindelsetrafik är en sådan service. Finns det inte en marknad kunde det vara en möjlighet, säger Myllymäki.

Enligt Myllymäki är ändå förfarandet relativt okänt i Finland jämfört med Sydeuropa där man i mycket högre grad använder sig av SGEI.

Det är Närings-, miljö- och trafikcentralen som ansvar för upphandlingen av förbindelsebåtarna.
Enligt Matti Vehviläinen, trafikdirektör vid NTM-centralen i Egentliga Finland, är man medveten om möjligheten att strunta i upphandlingsprocessen. Då det gäller landsvägsfärjorna får NTM-centralen oftast in bara ett anbud men då det gäller förbindelsebåtarna finns det enligt Vehviläinen en marknad. Till exempel har NTM-centralen fått in tre anbud för att sköta Pargasrutten för åren 2016-2020.

Ändrade krav för Pargasrutten

Kurt Kronehag arbetade i tjugo år som lots i närheten av Pargas port.
Bildtext Kurt Kronehag, turistföretagare på Björkholm.
Bild: Yle / Carmela Johansson

#FixaSkärgården

Frågan är ändå om det ens hade kommit tre anbud om NTM-centralen hade hållit sig till de upphandlingskrav som de först publicerade. Kraven i den pågående upphandlingen för Pargasrutten har ändrats under upphandlingens gång. Enligt NTM-centralen är det vanligt att kraven ändras. Den första versionen av kraven publicerades då upphandlingen offentliggjordes den 17 april i år. Då krävde NTM-centralen följande: "Fartygets styrförmåga ska vara god. Fartyget ska ha roderpropellrar eller tillräckligt effektiva för- och akterstyrningspropellrar eller motsvarande arrangemang för att trygga snabba landningar och effektiv styrning".

Två veckor innan offerterna ska vara inlämnade ändrar NTM-centralen ändå sina krav. I de ändrade kraven från den andra juni står det bara att ”Fartygets styrförmåga ska vara god” . De mer ingående kraven på propellrarna är borta.

NTM-centralen har också ändrat kraven på passagerarkapaciteten för vintern då det är is. Kravet har sjunkit från minst 50 till minst 35 passagerare och de varma sittplatserna ska inte längre vara minst 50 utan minst tio. Kraven för bredden på fartygets portar har även ändrats med några centimeter. De nya ändrade kraven passar ihop med de egenskaper som Nordic Duck och dess rederi Nordic Coastline hittills har kunnat erbjuda.

Då Nordic Coastline och fartyget Nordic Duck senast vann NTM-centralens offertrunda (för tidsperioden 2013-2015) såg kraven ungefär lika ut som de gör nu efter ändringarna. Vissa krav har ändå fallit bort. Det gäller till exempel: ”Saker som äventyrar säkerheten ska åtgärdas omedelbart”, ”Fartyget ska ha kallförvaringsutrymmen för livsmedelstransport” och ”Fartyget ska ha ett utrymme reserverat för transport av husdjur”. Citaten är fritt översatta från finska.

I den nuvarande upphandlingens krav har också uppmaningen "Kunderna ska behandlas sakligt och vänligt i alla situationer" svärtats.

Turistföretagare Kurt Kronehag, som har stugor på Björkholm och är beroende av en fungerande trafik längs Pargasrutten, är det mycket kritisk till att NTM-centralen ändrat upphandlingskriterierna. Enligt honom är det tveksamt om man verkligen kan tala om att det finns en marknad om man blir tvungen att justera upphandlingskraven för att få in anbud.

- Det är fel att man med våld försöker få fram en konkurrenssituation genom att tumma på direktiven. Vi är helt beroende av trafiken för vår verksamhet och vi behöver en båt som tillfredställer våra behov.

NTM-centralen ändrade också kraven i den förra upphandlingen. Då hela tre gånger.

Upphandlingen 2016-2020
Upphandlingskraven 17.4.2014
De nya upphandlingskraven 2.6.2014
Alla dokument som gäller upphandlingen för Pargas ruttområde 2016-2020
Upphandlingen 2013-2015
Upphandlingskraven 24.1.2012
Tillägg till upphandlingskrav 14.2.2012
Tillägg till upphandlingskrav 16.2.2012
Tillägg till upphandlingskrav 27.2.2012