Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Marknadsföringen i Finland haltar

Från 2014
Uppdaterad 25.07.2014 17:35.
Rasmus Östman
Bild: Sofia Hakonen/ Genero

Finlands kunskaper i marknadsföring och försäljning får sig en känga. Visionen, som ska genomsyra de finska företagen, fattas. Bland annat måste företagen bli bättre på att integrera marknadsföringsavdelningen med resten av företaget.

Finländska företag satsar för mycket på produktutvecklingen och för lite på kommunikationen. Det anser Lisa Sounio-Ahtisaari, ekonom, företagare och expert på märkesprofilering.

Svaret på varför finländarnas marknadsföringskunskaper hamnat på efterkälken finns i historien.

- Finland har ju hört både till Ryssland och till Sverige. Om finländarna hade bra produkter så tog maktfolket varor från oss utan att betala någonting. Vi lärde oss att skydda våra bästa varor, säger Sounio-Ahtisaari.

Dessutom livnärde finländarna sig på jordbruk och skogsarbete. Det gjorde i sin tur att vi utvecklade en handelsekonomi relativt sent i jämförelse med länder som till exempel Sverige.

Finländarna har visserligen ingen handelskultur att luta sig tillbaka mot, men det finns även andra orsaker till att försäljningen i Finland stundvis haltar.

Företag måste tänka mera på varumärket

Ett varumärke är ett löfte till kunden, som gör att företagen kan särskilja sig från konkurrenterna på marknaden. Ju starkare löfte ett företag har, desto starkare varumärke har företaget.

Problemet i Finland är att löftet, som ska genomsyra hela organisationen, saknas när företagets avdelningar är splittrade och samarbetet saknas.

I värsta fall är marknadsföringsavdelningen bara en liten del av företagets organisation, som inte har tillräckligt med kunskap om produkten eller tjänsten i fråga.

Den erfarenheten har Rasmus Östman, vd och grundare av marknadsföringsbyrån Genero.

- Man har en marknadsföringsavdelning och en försäljningsavdelning. Problemet är att de här avdelningarna inte jobbar så nära tillsammans sen med produktutvecklingen, kundservicen, servicelogistiken och hr-avdelningen. Det här leder till att man får en färdig produkt som man sedan ska marknadsföra på något sätt, säger Östman.

Löftet ska genomsyra hela organisationen

I stället borde företaget börja med att redan under produkt- eller tjänsteutvecklingsstadiet bestämma hur man ska skilja sig från konkurrenterna på marknaden.

Med hjälp av en bra vision och en bra historia, kan företaget sedan inspirera hela personalen på företaget.

- Sedan går det ganska av sig själv. Då får man med sig kunderna också, säger Östman.

Splittrade företag hinner inte reagera på responsen

När de olika avdelningarna jobbar skilt för sig, blir organisationen däremot trögtänkt.

Företaget hinner inte reagera tillräckligt snabbt på den respons som kunderna dagligen ger via sociala medier.

- Speciellt i stora företag är man för långsam att förändra produkten i enlighet med den feedback som kommer in och i enlighet med vad kunderna vill ha i dag, säger Östman.

För mycket fokus på kanalerna

Ett annat problem är att företagen fokuserar för mycket på marknadsföringskanalerna och att marknadsföringen blir för splittrad.

Mediebyrån jobbar med en kampanj och reklambyrån med en annan. Återigen saknas helhetsbilden.

- Byråernas uppgift skulle mycket mer kunna handla om att gå in företag och jobba tillsammans med dem. Båda investerar i varandra och man jobbar tillsammans för att ta fram nya produkter och tjänster som skiljer sig och som kan förändra en bransch, säger Östman.

Det är dags nu

Enligt märkesprofileringsexpert Sounio-Ahtisaari är det på tiden att finländare lär sig marknadsföring och försäljning.

- Nu är det viktigare än någonsin att vi börjar tänka på hur vi får tillbaka de tusentals, eller till och med hundratusentals, förlorade jobben och hur vi får hela världen att veta hur bra produkter och kunskaper vi besitter här i Finland. Vi måste väcka försäljningsivern hos var och en, säger Sounio-Ahtisaari.

Diskussion om artikeln