Hoppa till huvudinnehåll

Fixa skärgården

Inga nya båtplatser i framtidens Östersundom

Från 2014
Uppdaterad 25.07.2014 09:03.
båtar vid Störören i Sibbo
Bild: Yle

Också i framtiden kommer det att råda brist på båtplatser i Helsingfors. Generalplanen som Sibbo, Vanda och Helsingfors tillsammans utformar för det nya Östersundom går långsamt framåt, men omfattande naturskyddsområden hindrar bygget av nya båtplatser.

Inom de närmaste fem årtiondena räknar man med att Östersundoms invånarantal ska stiga till 60-70 000, varav 30 000 väntas bo i Helsingfors del av området. Det nya Östersundom planeras gemensamt av Helsingfors, Sibbo och Vanda, och den redan försenade generalplanen väntas bli klar för att presenteras i höst.

#FixaSkärgården

- Det var meningen att vi skulle ha en version klar vid årsskiftet, men på grund av bland annat naturskyddsområdena så behövde generalplanen ytterligare bearbetas. Det har vi jobbat med nu under våren, berättar arkitekt Sakari Pulkkinen vid Helsingfors stads stadsplaneringskontor.

Naturskyddsområdena är något som kommer att påverka skärgårdslivet både för nuvarande och för de framtida Östersundominvånare som väntas flytta dit över de närmaste 50 åren - de hindrar nämligen bygget av nya båtplatser.

- Nej, det blir inte nämnvärt flera båtplatser på Helsingfors sida. Möjligtvis kan vi få några på Husö, men det är ännu väldigt osäkert. Så finns det planer på att bygga ut hamnen i sundet mellan Björnsö och Korsnäs. Men helt säkert är att det också i framtiden kommer att vara brist på båtplatser, säger Pulkkinen.

Rekreation, småbåtshamn och vinterförvaring

Däremot finns det stora framtidsplaner för Granö, som tillhör Sibbo kommun men som ligger intill Helsingfors. Övriga Östersundom har hinder på grund av de många naturskyddsområdena, men på Granö är möjligheterna fler.

- Hela Granö kunde bli ett rekreationsområde. På lång sikt kunde där byggas en rejält stor småbåtshamn med vinterförvaring, varvsverksamhet och liknande, säger Pulkkinen.

Problemet med Granö är att det skulle behövas en bro, något som det inte riktigt finns resurser för i dagsläget.

- För tillfället är Sibbo inte så intresserat av att satsa på Granö, men det är helt förståeligt med tanke på alla andra projekt kommunen har på gång. Resurserna räcker inte till allt, konstaterar Pulkkinen.

"Man behöver inte egen bil för att ta sig till havs"

I Sibbo frågar man sig hur det ska fungera i framtiden när invånarantalet stiger och flera kanske vill ha möjlighet att ta sig till havs. Bland annat handlar det om bristen på parkeringsplats vid de befintliga hamnarna.

- Här vid Gumbostrand uppstår det rena farosituationer då människor parkerar i vägrenen, i brist på parkeringsplats. Innan man lockar hit flera invånare borde sådana här problem lösas, säger ordförande för Sibbo kommuns skärgårdsdelegation Ritva Wallén.

Arkitekt Sakari Pulkkinen kan inte ta ställning till parkeringsplatsbristen på Sibbos sida, men konstaterar att egen bil inte nödvändigtvis behöver vara en förutsättning för båtliv.

- Vi behöver få en fungerande kollektivtrafik till området, så behöver man inte nödvändigtvis komma med egen bil. Det vi behöver är att stadsplaneringen är tillräckligt tät för att kollektivtrafiken ska vara fungerande.

I ögonblicket är det metron som är det främsta alternativet i generalplanen. I generalplanen finns också snabbtåg med som ett alternativ.

- Men med Sibbos stora satsningar, som Sibbesborg och Majvik, räcker inte kapaciteten med ett snabbtåg. Därför är metro det som för tillfället ser ut att fungera bäst.

Förhoppningen är, enligt Pulkkinen, att metron till Sibbo tas i bruk mot slutet av 2020-talet.

Läs också: Brist på bil- och båtplatser vid allmänna bryggor