Hoppa till huvudinnehåll

Fixa skärgården

Miljöministern tror på snabbare utsläppsminskningar

Från 2014
Uppdaterad 28.07.2014 10:16.
Ville Niinistö
Bildtext Miljöminister Ville Niinistö tror att man kan hitta lösningar som är gynnsamma för jordbruket och miljön.
Bild: Yle

Yles granskande projekt #FixaSkärgården avslutades i veckan. De senaste siffrorna visar att Finland har minskat fosfor- och kväveutsläppen med bara en tredjedel av det som är målet för 2016. Miljöministern tror på snabbare utsläppsminskningar i samband med ny miljöskyddsreform.

I samband med Yles granskade projekt #FixaSkärgården tog många kontakt angående övergödningen, som har blivit sällsynt synlig i och med de kraftiga algblomningarna i Östersjön.

De senaste siffrorna visar också att Finland har minskat fosfor- och kväveutsläppen med bara en tredjedel av det som är målet för 2016.

Mellan 60 till 70 procent av utsläppen kommer från jordbruket.

Lösningen är att hjälpa jordbrukarna – inte att peka finger

Enligt miljöminister Ville Niinistö från de gröna är orsaken att man inte har lyckats få igång effektiva miljölösningar inom jordbruket.

En reform som träder i kraft från och med nästa år ska ändra på den saken.

- Man kan fixa det här så att vi hjälper jordbrukare genom att ta i bruk nya, bättre system för att hantera gödsel och få mera näring att binda sig fast i marken så att det inte hamnar i våra hav. Lösningarna är mycket bättre från och med 2015 i det nya miljöskyddsstödet, säger Niinistö.

Den nya reformen ska på så sätt ge jordbrukare bättre stöd när det gäller vattenskydd.

Finska viken mår bättre

De senaste åren har man även på internationell nivå försökt förena ekonomisk gynnsamhet för jordbrukare med effektivare miljöåtgärder och vattenskyddsåtgärder.

Positiva resultat syns i Finska viken.

- I hela Finska viken har fosformängden minskat med 60 procent som kommer utifrån. Särskilt östra Finska viken mår mycket, mycket bättre. Men i Skärgårdshavet i Egentliga Finland så måste de egna åtgärderna i jordbruket och i kommunerna effektiviseras, säger Niinistö.

Forskarna är inte nöjda med åtgärderna

Forskarna kräver däremot att politikerna tar till mera drastiska åtgärder. Med den här farten kommer det att ta tiotals år att få ner kväve- och fosforhalterna i Östersjön till en acceptabel nivå.

Niinistö håller med om att drastiska åtgärder behövs, men för att lyckas måste finansministeriet också ta vattenskyddet på allvar.

- Om du frågar mig så är jag mycket redo att ta drastiska åtgärder, men problemet är att miljöministern inte bestämmer över dem, säger Niinistö.

Enligt miljöministern vill forskare se en konkurrenssättning av miljöstödet, så att de bästa lösningarna alltid ska tas i bruk.

- Jag håller med om att det skulle kunna vara ännu mer effektivt, men vi har inte lyckats komma överens i förhandlingar med andra parter så vi har inte kommit så långt, säger Niinistö.

Jakt- och fiskenäringens framtid skapar oro

Skärgårdsborna har också varit oroliga över att jakt- och fiskenäringen hotas av exempelvis naturskyddsområdena.

Miljöministern påminner däremot om vikten av att tänka långsiktigt när det gäller miljöskydd i skärgården.

- Att förstöra miljön är inte ett sätt att skaffa jobb, säger Niinistö.

Om inte miljön skyddas är det heller inte möjligt att bo och idka näringar i skärgården i framtiden. Det finns ingen motsättning mellan miljöfrågor och åretombosättning i skärgården, anser Niinistö.

- När vi skapar nya naturskyddsområden gör vi ganska flexibla lösningar, så att alla föreningar som jagar till exempel har möjligheter att jaga även om vissa områden får bättre skydd.