Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

20 000 häckande par storskarv i Finland

Från 2014
Storskarvsungar.
Bildtext Storskarvsungar i boet

Antalet storskarvsbon i landet överstiger 20 000 stycken enligt den boräkning som har gjorts av Finlands miljöcentral under sommaren. Det här är en ökning med nio procent i jämförelse med sommaren 2013.

Beståndet av storskarvar fortsätter dock att minska i de södra delarna av Bottenhavet, minskningen låg på åtta procent.

Ökningen är inte längre lika snabb

Storskarven ökar ändå inte lika snabbt i antal som under tidigare år, ökningen har avtagit under 2000-talet. Åren 2005-2009 var den årliga ökningen i medeltal 41 pocent och sjönk under åren 2010-2014 till en årlig ökning på fem procent.

Storskarven etablerade sig i skärgården under senare delen av 1990-talet och har snabbt befäst sin ställning i naturen.
Det starkaste fästet för storskarven finns i Finska viken, i Kvarkenområdet räknade forskarna till 1771 bon.

Havsörnen beskattade storskarvsbeståndet

Havsörnen kan minska eller förhindra storskarvens häckningsmöjligheter genom att fåglarna skräms bort före äggläggningen och senare genom att äta ägg och ungar.
Häckningsplatser som med säkerhet har förstörts av människan kunde forskarna konstatera åtminstone i Siikajoki.