Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Elsabanan aktuell redan på 1970-talet i Sjundeå

Från 2014
Uppdaterad 20.08.2014 20:46.
Tåg i Sjundeå
Bildtext Tågen susar genom Sjundeå centrum, men ELSA-banan finns inte ännu heller.
Bild: Yle/Minna Almark

Yle Västnylands resa i arkivet landar nu i Sjundeå. Arkivplocken handlar om att det år 1986 var trettio år sedan Porkalaparentesen upphörde, om förhoppningarna kring Elsabanan och om hur öde de nordliga byarna på sjuttiotalet var i Sjundeå.

Eftersom det politiska läget mellan Sovjetunionen och Finland hade stabiliserats på 1950-talet, lämnade vår östra granne tillbaka Porkala redan år 1956.

Porkala 10 år efter parentesen - Spela upp på Arenan

Meningen var ursprungligen att Porkala skulle ha varit arrenderat till Sovjet i femtio års tid fram till år 1994.

Ekenäsprofessorn Henrik Cederlöfs analys om varför Sovjetunionen återlämnade Porkala redan år 1956 ingick i den arkivfilm programmet Veckans puls år 1986.

År 1962 skulle FM-tävlingar i plöjning ordnas på Gårdskulla gårds marker i Sjundeå.

Journalen deltar på plöjningstävlingar - Spela upp på Arenan

Det dåliga vädret ställde dock till det för tävlingarna. Också skördeutsikterna i största allmänhet var dåliga det året.

Bland annat Elsabanan trodde man då, för fyrtio år sedan, på i Sjundeå. Ännu idag pratas det om Elsabanan. Inte ännu heller finns den.

Människor vid en krokig landsväg - Spela upp på Arenan

På 1970-talet var de norra delarna i Sjundeå glest befolkade. Redaktör Kari Sahlgren åker omkring i några av byarna och träffar äldre människor som då, år 1977, bodde där. I de här byarna bodde på den tiden väldigt få barn och unga.

De största tätorterna i Sjundeå kommun är stationsbyn i kommuncentrum och kyrkbyn.

Därtill finns det i Sjundeå en mångfacetterad grupp av byar. Det finns totalt 71 byar. Dessa är:

Aiskog, Bocks, Tupala, Andby (Annila), Bollstad, Veijans, Backa, Broändagård, Västerby, Bläsaby, Vikars, Bäcks, Fjällskiftet, Sågarsfors, Böle, Flyt, Övitsby (Yövilä), Dansbacka, Fågelvik, Fall, Förby, Gammelby, Grotbacka, Gestans, Grönskog, Grisans, Gårdsböle, Grännäs, Gårdskulla, Hollstens, Gåsarv, Hummerkila, Göks, Hästböle, Harvs, Järvans, Kockis, Kalans, Kopula, Kanala, Kvarnby (Myllykylä), Karskog, Kynnar, Munks, Käla (Kela), Myrans, Lempans, Mörsbacka, Malm, Nackböle, Nordanvik, Paturs, Nyby, Pickala (Pikkala), Näsby (Niemenkylä), Prästgården (Pappila), Palmgård, Pulkbacka, Siggans, Purnus - Krejans, Sjundbygård, Påvalsmalm, Skinnars, Pölans, Skogstorp, Svartbäck, Störsby, Svidja (Suitia), Störsvik, Tjusterby (Tyyskylä) och Sunnanvik.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln