Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Äldre lider på boenden - luftkonditionering ovanligt

Från 2014
De boende på Solgård lyssnar och dansar till levande musik av Korsholmsgillet.
Bildtext Boende på Solgård i Korsholm lyssnar till levande musik.
Bild: YLE/ Moa Mattfolk

Många äldre personer som bor på boenden eller hemma lider svårt av värmeböljan. Luftkonditionering i äldreboenden är ovanligt och inte heller i alla nybyggen kan luften kylas ned maskinellt.

- Det är för varmt. Det skulle få komma lite friskare vindar emellanåt, säger Gretel Nyström på Mariahemmet i Jakobstad.

Mariahemmet är ett av många äldreboenden som saknar luftkonditionering. Samma problem har man på Hemgården i Lovisa där temperaturen inomhus stigit till över trettio grader som värst.

- Det är tungt, lite bara. Jag har det där att jag inte svettas men det är annars tungt, säger Eva Palmgren.

- Man har försökt hålla sig i gång och ha lite kläder, säger Göta Lund som också bor på boendet.

Det varma vädret ser ut att hålla i sig åtminstone nästa vecka.

Också salt behövs i hettan

  • Den övre gränsen för en behaglig inomhustemperatur går vid kring 25 grader.
  • Om det är varmare utomhus än inomhus ska fönstren hållas stängda.
  • En fläkt kyler i sig inte ned luften men underlättar svettens avdunstning från kroppen och draget får luften att kännas behagligare.
  • Är det över 35 grader ska man undvika att använda fläktar, eftersom det ökar värmebelastningen.
  • För äldre personer är känslan av törst en opålitlig indikator för att man behöver dricka vatten.
  • Det är bra att också dricka mineral- eller vichyvatten vid hetta eftersom det innehåller koksalt (natriumklorid). Dricker man enbart vatten under en längre tid kan det öka risken av värmeslag.
  • Vid hetta bör man dricka kring hälften mer än det normala. Dricker man vanligtvis två liter om dagen ska man vid hetta dricka tre liter.

Källor: Terveydenhuollon kylmä- ja kuumaopas, forskare Virpi Kollanus vid THL.

Äldre och kroniskt sjuka lider

I södra Finland stiger utomhustemperaturen till över 25 grader i medeltal femton gånger per år. Sirkka-Liisa Kivelä som är professor emerita i medicin säger att få bostäder för äldre utrustas med luftkonditionering.

- Jag har en sådan uppfattning. Det viktigaste vore att man har en fläkt hemma eller att man kan hålla fönstren öppna så att man får korsdrag i bostaden. Och förstås att dricka tillräckligt.

Äldre personer och sådana med kroniska sjukdomar drabbas hårdast av hettan. Redan när temperaturen stiger över nitton grader i Finland ökar dödligheten.

Speciellt drabbade är äldre som lider av demens. De har ofta en sämre reglering av kroppstemperaturen och känner av törst först med en fördröjning.

- Minnessjuka som bor hemma är en problematisk grupp: De märker inte att det är varmt och att man borde vädra och dricka vätska, säger Sirkka-Liisa Kivelä.

De anhöriga till äldre personer som bor ensamma rekommenderas att besöka de äldre oftare då det är varmt ute.

Flytta de känsligaste

Forskare Virpi Kollanus vid Institutet för hälsa och välfärd THL säger att hetta trots allt är ett så ovanligt fenomen i Finland att det överraskar många äldreboenden och vårdhem.

- Speciellt på vårdhem är det motiverat att man skulle kunna kyla ned lokalerna effektivt, för det är där riskgrupperna finns.

Kollanus säger att det vore bra om man i förväg funderade ut hur man skulle kunna kyla ned åtminstone en del av lokalerna så att de som är mest känsliga för hettan kan flyttas dit.

I dag finns från myndighetshåll inga bestämmelser om att äldreboenden ska utrustats med luftkonditionering, berättar man på Miljöministeriet.

Läs också: Över trettio grader i Hemgården i Lovisa

Värmen är jobbig för de äldre

Diskussion om artikeln