Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mera tid för förebyggande elevvård

Från 2014
Uppdaterad 31.07.2014 17:26.
Prakticum i Borgå
Bildtext Eleverna vid Prakticum får bättre elevvård
Bild: Yle/Carmela Walder

Lovisa och Borgå har hunnit långt med att verkställa den nya lagen om elev- och studerandevård som träder i kraft första augusti. Tidtabellen var stram; staten gav kommunerna ett drygt halvår som tidsfrist.

En del återstår ännu att göra. Arbetet med att göra om läroplanerna så att de motsvarar lagens krav är på hälft både i Lovisa och i Borgå.

Det är också oklart hur elevuppgifterna ska lagras på rätt sätt. Det finns åtminstone inte ännu något färdigt datorprogram som kommunerna kunde använda.

- Alla kommuner får till en början köra med hemgjorda lösningar, säger utbildningsdirektören i Lovisa Thomas Grönholm.

Psykolog till yrkesskolorna

Det nya är att det är kommunerna som tar hand om elevvården på andra stadiet, alltså i yrkesskolor. Tidigare har yrkesskolorna själva ansvarat för elevvården.

Yrkesskolornas elever ska inte endast få tillgång till hälsovårdare, utan också till kurator och psykolog.

För att Borgå ska klara av lagen krav så har staden anställt fyra nya kuratorer, två på svenska sidan och två på den finska.

Borgå har också skapat en ny psykologtjänst, men den första ansökningsronden gav inte tillräckligt många sökande. Tjänsten lediganslås på nytt i höst.

Lovisa klarar sig med att arrangera om jobben.

- Såsom det nu ser ut så klarar sig Lovisa utan nyanställningar, säger Thomas Grömholm i Lovisa.

Hur läget är i Sibbo är oklart. De tjänstemän som jobbar med frågan är fortfarande på semester i Sibbo och går inte att nå för en kommentar.

Lagen kostar mer än beräknat

Kommunförbundet skriver i ett pressmeddelande att kommunerna i landet har haft svårt att verkställa lagen, tiden har varit för knapp.

Den kostnadskalkyl som gjordes då lagen bereddes håller inte heller, skriver Kommunförbundet. Det blir klart dyrare än beräknat.

200 000 i Borgå

Borgås utbildningsdirektör Rikard Lindström kan inte säga vad den beräknade summan var för Borgås del, men säger att den nya lagen kostar Borgå ungefär 200 000 euro i året att förverkliga. Det är så mycket det kostar att anställa ny personal.

Rikard Lindström säger att ökade kostnader går stick i stäv med Borgås strävan att minska på stadens kostnader, men Borgå kan inte göra annat än att fylla kraven i den nya lagen.

Förbättrar elevvården

Den nya lagen är en satsning på förebyggande elevvård.

- De förbättringar som vi ska göra är nog på verkstadsgolvet, säger Lindström.

En klar förbättring är också att andra stadiets utbildning får tillgång till kurator och psykologstjänster.