Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

”Liten risk att ebolaepidemin sprider sig till Finland”

Från 2014
Uppdaterad 01.08.2014 12:39.
En FN-anställd berättar för några invånare i Liberia hur man undviker ebola.
Bildtext En FN-anställd berättar för några invånare i Liberia hur man undviker ebola.
Bild: Ahmed Jallanzo / EPA

Utbrottet av ebola i Västafrika är inte under kontroll, men risken att smittan sprider sig till andra länder är liten. Den bedömningen gör Mika Salminen vid Institutet för hälsa och välfärd THL.

- På epidemiområdet ser det ganska otäckt ut, epidemin är i full gång och man har inte lyckats kontrollera den än så länge, säger Mika Salminen som är forskningsprofessor på smittskyddsenheten vid THL.

Sedan ebolaepidemin bröt ut i Guinea i februari har nu 1329 människor smittats, varav 729 har dött. Från Guinea har viruset spridit sig till grannländerna Liberia och Sierra Leone, samt till Nigeria, där ett fall har konstaterats.

WHO:s siffror visar att de bekräftade och misstänkta eboladödsfallen är flest i Guinea – där 338 människor misstänks ha dött fram till för några dagar sedan. I Sierra Leone har 233 människor omkommit och i Liberia 156.

Hittills har 55 procent av de smittade dött i det nuvarande utbrottet. Dödligheten i ebola kan vara så hög som 90 procent.

Ebola kan döda 90 procent av de smittade

  • Ebola är ett virus som orsakar en infektionssjukdom (ebolafeber). Upp till nio smittofall av tio leder till döden.
  • Sjukdomen smittar genom kontaktsmitta med blod, kroppsvätskor och sekret från smittade människor eller djur.
  • Tidiga symtom är feber, muskelsmärta och halsont. Senare leder sjukdomen till kräkning, diarré och nedsatt njur- och leverfunktion. I en del fall drabbas den smittade av inre och yttre blödning.
  • Tiden från smitta till att sjukdomen bryter ut (inkubationstiden) är 2 till 21 dagar. Ebola smittar endast efter inkubationstiden.
  • Ebola kan drabba människor och primater som apor, gorillar och chimpanser. Källan till viruset tror vara fruktfladdermöss. Också andra djur som skogsantiloper och jordpiggsvin kan bära på smittan.
  • År 1976 påträffades ebola första gången. Sjukdomen bröt ut samtidigt på två olika ställen, i Sudan och vid floden Ebola i Demokratiska republiken Kongo.

Källa: Världshälsoorganisationen WHO

Osannolikt med hel flyglast smittade

Mika Salminen säger att hur epidemin sprider sig beror på hur människorna rör sig från de drabbade länderna, och hur väl man lyckas med skyddsåtgärderna på plats.

- Risken att den sprider från området i Afrika där den nu finns är egentligen ganska liten. Enskilda fall kan förekomma, men då är det främst frågan om någon som har blivit smittad utvecklar symptomen under en flygfärd eller genast efter.

I Finland har myndigheterna beredskap för ett just sådant scenario, och på flygplatserna är man beredda att ta till de åtgärder som krävs om ett plan landar med ebolasmittade personer ombord.

Enligt Salminen är det inte sannolikt att det till exempel kommer en hel flyglast med smittade ombord, utan troligtvis handlar det i så fall om enstaka personer.

- Det sannolika är att man har en enstaka eller några människor som är sjuka och för de här personerna är det inget problem att hitta en plats för behandling.

USA testar vaccin, Sverige skickar läkare

I dagsläget finns varken en medicin eller ett vaccin mot ebola. I USA har forskare utvecklat ett potentiellt vaccin som man snart ska börja testa på människor.

Vem ska man testa vaccinet på?

- I det här fallet måste det vara frågan om preliminära test, där man egentligen inte testar vaccinets effekt mot själva sjukdomen utan testar att det överhuvudtaget ger nån slags respons i kroppen och att det inte orsakar några biverkningar, säger Mika Salminen.

Salminen säger också att det potentiella vaccinet först måste testas på ebolasjuka människor innan det kan godkännas för användning i större skala.

I Sverige skickar den internationella organisationen Läkare utan gränser två läkare till Sierra Leone för att hjälpa med bekämpningen av epidemin. Läget är allvarligt i Sierra Leone och man har utlyst nationellt undantagstillstånd.

Här i Finland funderar man inom Röda korset på att delta i den operation som Röda korset i Spanien ska starta i Västafrika nästa vecka, i fall det finns någon frivillig.

- Kliniken ska verka i minst ett par månader så det kommer att behövas vårdpersonal kontinuerligt, säger Tiina Saarikoski som är rådgivare för det internationella biståndet vid Finlands röda kors.

Diskussion om artikeln