Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Närmare 1000 havsörnar rör sig i Skärgårdshavet

Från 2014
flygande havsörn

Havsörnstammen i Skärgårdshavet har vuxit sakta men säkert. När läget var som värst på 1970-talet räknade man med 5-6 häckande par. I dag finns det omkring 100 häckande par och havsörnen mår bra.

- Utöver de häckande paren finns det mycket ungfåglar som inte häckar. Man räknar därför med att närmare 1000 havsörnar rör sig i Egentliga Finlands skärgård. Under vintern är de ännu fler då örnar från bland annat Ryssland övervintrar här, säger Jouko Högmander.

Högmander är specialplanerare vid Forststyrelsen och har genom Världsnaturfondens (WWF) specialprojekt följt med havsörnen i skärgården under 40 år.

Jouko Högmander från Forststyrelsen i Egentliga Finland.
Bildtext Jouko Högmander.

- Läget är nu stabilt och örnstammen visar inga tecken på miljögifters inverkan längre. Stammen kanske växer något i den inre skärgården, men balansen börjar vara nådd, säger Högmander.

Ejdern stryker med

Många skärgårdsbor följer ändå med oro hur havsörnen kalasar på sjöfågelungar. Via Svenska Yles granskning Fixa skärgården hörde lyssnare av sig och berättade hur ejdern, svärtan, knipan och skraken lider i takt med att havsörnstammen växer. Frågan är om vi nu har för många havsörnar?

- Det stämmer att havsörnen äter både ejderungar och fullvuxna ejdrar, men vad är "för många" örnar? Under tiden då örnstammen försvagades tiodubblades ejderstammen. I dag har läget normaliserats, förklarar Högmander.

Finns det skäl att börja skydda ejdern i stället?

- Jag ser inget behov av att skydda ejdern och frågan är hur det skulle gå till. WWF:s projekt med vintermatning av örnar tog slut för cirka 15 år sedan. Det vi gör i dag är att följa upp örnens häckning och hur de mår. Vi har inga skyddsåtgärder för örnen längre, säger Högmander.

Högmander betonar att sjöfåglar och havsörn har levt i skärgården i tiotusen år och menar att det är fullt möjligt i dag för alla arter att leva tillsammans i skärgården.

Havsörnen gör också gott

En stark örnstam för också något gott med sig.

- Man kan säga att den kompenserar skadan genom att den äter skarvungar och sälkutar. Också minken har lidit av att örnstammen är stark, säger Högmander.

Men trots att havsörnen kalasar på skarv är det knappast troligt att den hjälper till att reglera skarvstammen.

- När skarven kom till Skärgårdshavet lärde sig örnarna att utnyttja skarvkolonierna. I vissa fall har skarvkolonierna försvunnit eller flyttat till ett annat ställe. Men havsörnen kommer inte att utrota skarvarna, säger Högmander.

Reglerar sig själv

I takt med att havsörnarna blir allt fler reglerar stammen också sig själv, berättar Högmander. Ett nytt fenomen är att man nuförtiden kan hitta flera döda, fullvuxna havsörnar vid häckningsplatserna.

- Då striden om revir går het kan unga havsörnar försöka sig på att erövra ett bo. Striderna kan bli så blodiga att någon av örnarna dör, säger Högmander.