Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Värdefulla kulturmiljöer vårdas på Jurmo

Från 2014
Uppdaterad 08.08.2014 15:38.
Yle Nyheter: Frivilliga vårdar miljön på Jurmo - Spela upp på Arenan

Under den här veckan vårdas värdefulla kulturmiljöer på Jurmo i södra Skärgårdshavet. Ett tjugotal frivilliga har samlats på Världsnaturfonden WWF:s talkoläger för att riva bort enrisbuskar, ljung och kråkbär på utvalda platser.

- Vi har noggrant kartlagt naturen på Jurmo i flera år och nu röjer vi i synnerhet sådana områden med kalkhaltig jord som främjar växten av flera sällsynta arter, berättar specialplanerare Esko Tainio vid Forststyrelsen som ordnar lägren tillsammans med WWF.

På Jurmo finns hedar med kalkhaltig jord som uppkommit tack vare de musselskal som flutit i land på ön. Det är på dessa hedar som röjningen utförs.

Till och med en tredjedel av de arter som hotas av utrotning i Finland växer i kulturlandskap som tidigare betades av husdjur. Därför är det viktigt att man nu ser till att områden inte växer igen, utan ser till att bevara de gynnsamma växtförhållandena som hedmarkerna ger.

Det här är tredje gången som talkoläger ordnas på Jurmo. Resultaten från tidigare års läger syns.

- Man ser redan nu att det har fungerat bra. Man ser att många värdefulla och hotade växter finns på hedarna och mår bra, säger Esko Tainio.

- Det hantverk som utförs på talkolägren är värdefullt. Inga maskiner kan göra jobbet lika fort och exakt.

Reita Waara, kommer från Helsingfors och har deltagit i flera talkoläger. Det här är hennes första gång på Jurmo.

- Det är väldigt unik och speciell natur här, och jag tycker om skärgården i Finland överlag.

Waara har trivts bra på lägret tillsammans med de andra talkodeltagarna.

– Det är alltid trevligt på talkoläger för det finns likasinnade människor som tycker om att vara i naturen. Stämningen är bra.

För att delta i talkoläger måste man tycka om naturen och gilla primitiva förhållanden, säger Waara.

– Vi har ingen el eller annat, utan vi lever mitt i naturen. Det är hårt arbete men också mentalt givande.

Talkolägren finansieras av Europeiska unionens Life-fond.