Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så här fungerar pensionssystemet i dag

Från 2014
Uppdaterad 07.08.2014 13:38.
kaffekopp i handen

För en oinsatt är Finlands pensionssystem invecklat, men det fungerar enligt några enkla principer.

Så här är det nu

 • Grundregeln i Finland i dag är att man kan gå i ålderspension i åldern 63-68 år.
 • Det lagstadgade pensionsskyddet består av arbetspension, som tjänas in för förvärvsarbete och företagsverksamhet och av folkpension och garantipension.
 • Arbetspensionens storlek baserar sig på lön eller annan inkomst under tiden i arbetslivet.
 • Om inga arbetsinkomster finns tryggar folkpensionen och garantipensionen försörjningen under pensionstiden.
 • Både arbetsgivaren och arbetstagaren betalar för att finansiera arbetspensionen.
 • Finländarna pensionerar sig i en ålder av 60,9 år i medeltal. Orsakerna till att alla inte uppnår 63 år förrän de blir pensionerade är många. Det handlar bland annat om sjukdom, arbetsoförmögenhet och olika specialarrangemang som gör att personen slutar jobba tidigare. Systemet med deltidspension upplevs av många som lyckat.
 • Speciellt inom tunga, fysiska yrken är det vanligt att arbetskarriären tar slut före den lagstadgade pensionsåldern.
Bildtext Alla vill inte höja pensionsåldern.

Detta ska förändras

 • Den allmänna målsättningen är att få finländarna att stanna längre i arbetslivet. För att komma till det behövs också annat än en höjd lagstadgad pensionsålder. Speciellt arbetstagarna vill ha satsningar på välmående i arbetslivet.
 • Arbetsgivarsidan vill inte höja i pensionsavgifterna. De tror att det skulle försämra sysselsättningen.
 • Systemet med deltidspension är under lupp. Parterna har helt olika åsikter om dess förträfflighet.
 • Storleken på förmånerna och pensionstillväxten diskuteras livligt.
 • I våras gav arbetsmarknadsorganisationerna ett gemensamt utlåtande till regeringen. De lovade sig åstadkomma en pensionslösning som bidrar till att lappa hållbarhetsunderskottet i statsekonomin med en dryg procentenhet.
 • Eftersom allt hänger ihop med allt så måste alla frågor vara lösta innan några detaljer kan ges ut.

Källor: www.ek.fi, www.akava.fi, www.sak.fi, www.arbetspension.fi

Läs också:
Pensionsförhandlare vill få dig att orka