Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Livsfarligt att sitta stilla - soffpotatisar värst utsatta

Från 2014
Uppdaterad 07.08.2014 14:41.
En deltagande i världrekordsförsöket i oavbrutet tv-tittande. Bild från Amsterdams centralstation 12 maj 2014.
Bildtext Flera personer försökte i maj 2014 slå det stående världsrekordet i oavbrutet tv-tittande på 87 timmar. Fotot taget på Amsterdams centralstation.

Vi tillbringar merparten av vår vakna tid sittandes eller liggandes, men att sitta stilla flera timmar om dagen ökar dödsrisken rejält. Speciellt utsatta är de som tillbringar många timmar per dag framför tv:n.

Brist på fysisk aktivitet är globalt den fjärde största orsaken till en för tidig död. Enligt en utredning av UKK-institutet ser sittandet ut att vara en lika allvarlig hälsorisk som bland annat rökning och övervikt.

Nu pekar dessutom flera studier mot att sittandet i sig orsakar hälsorisker som är oberoende av de goda effekter som motion för med sig. Det går alltså inte att kompensera hälsoriskerna med en stillasittande livsstil genom att motionera extra mycket.

Tv-tittandet skadligast

Hälsokonsekvenserna är störst bland de som sitter stilla mer än 7 timmar per dag. De som tillbringar sin sittande tid framför tv:n utsätter sig dessutom för större hälsorisker än de som till exempel sitter i bil.

Enligt en amerikansk forskning från 2012 löpte de som tittade på tv över 7 timmar om dagen en 61 procent större dödlighetsrisk än de som sitter framför tv:n mindre än 1 timme varje dag. Också de som motionerade aktivt var utsatta för en 47 procent större dödlighetsrisk än de som tittade på tv i mindre än en timme.

Under en timme idrott per dag

Finländare tillbringar i snitt tre fjärdedelar, eller drygt 9 timmar, av sin vakna tid sittandes, liggandes eller ståendes på ställe. Det framkommer av undersökningen Terveys 2011 där aktivitet för första gången mätts med hjälp av accelerometrar istället för enkäter. I undersökningen deltog 1598 stycken 18-85 åriga personer som uppfyllde kriterierna att använda mätaren minst 10 timmar om dagen i minst 4 dagar.

I genomsnitt läggs endast en femtedel av vår vakna tid på lätt fysisk aktivitet som promenader, trädgårdsarbete eller städning. Motionsformer som kan liknas med bollspel och aerobic tar upp 4 procent av vår vakna tid och mindre än 1 procent av vår vakna tid läggs på påfrestande tung fysisk aktivitet.

UKK-institutet efterlyser nu metoder för att öka den fysiska aktiviteten och minska sittandet bland folk. Dessutom vill institutet se nationella rekommendationer för hur många timmar om dagen som kan tillbringas sittande.

Läs också:
Tv-tittande kan leda till förtida död