Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

”Direktören är ansvarig för klientsäkerheten”

Från 2014
Uppdaterad 08.08.2014 07:04.
Bildtext Vårdpersonalen har rätt att anmäla missförhållanden till Valvira och ibland kan det vara en etisk skyldighet att de gör det, säger medicinalråd Marcus Henriksson.
Bild: Yle

Ansvaret för klientsäkerheten vilar primärt på direktörens axlar, så säger den finska lagen. Vårdpersonalen är inte skyldig att anmäla missförhållanden även om det kan vara deras etiska plikt att göra det i vissa fall.

Det finns ingen lag i Finland som skulle motsvara Lex Maria eller Lex Sarah i Sverige. Vårdpersonalen i vårt land har en rätt att anmäla omständigheter som äventyrar patient- eller klientsäkerheten men det är inte ett krav.

Medicinalråd Marcus Henriksson vid Valvira säger att det finns fall när till exempel de ansvariga inte ser missförhållandena, alternativt inte gör något åt dem, och då är det personalens etiska skyldighet att utnyttja sin anmälningsrätt.

”Egenkontroll är den bästa metoden”

I Finland litar man på vårdenheternas egenkontroll och Henriksson säger att det har visat sig vara den effektivaste metoden för att garantera patient- och klientsäkerheten. Övervakningsmyndigheten Valvira har under de senaste fem åren sett en kraftig ökning av anmälningar.

– Det har skett en attitydförändring bland de ansvariga direktörerna, översköterskorna och överläkarna, vilket är bra, säger han.

Fler inspektionsbesök

Henriksson säger att en skärpt anmälningsskyldighet för vårdpersonalen kunde ha påverkat situationen på Sagaboendet i Sibbo men framförallt skulle han vilja att regionförvaltningsverken skulle få mer resurser för att inspektera vården.

– Inspektionsbesök är ett viktigt instrument för övervakningen men de här besöken kan inte göras tillräckligt ofta.

Diskussion om artikeln