Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

"Dom vet att det är jag som har skvallrat"

Från 2014
Uppdaterad 08.08.2014 06:53.
servicehus i Sibbo
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Namnet på den Sibbovårdare som anmälde om vanvård av utvecklingshämmade vid Sagaboendet har läckt ut till de forna kollegerna. Efter det har personen fått ta emot arga blickar på byn av forna kolleger och också ifrågasättande kommentarer på sociala medier.

De forna kollegerna vid Sagaboendet kunde räkna ut vem som hade anmält enheten på basis av ett e-postmeddelande som hade skickats från Sibbo kommun till Sagaboendet. I e-postmeddelandet talades det om en person som hade jobbat vid Sagaboendet under en viss period och efter det visste alla vem det var fråga om.

- Dom vet att det är jag som har svallrat, gått vidare. På det sättet är det ganska illa att man bor här i Sibbo, säger vårdaren.

Flera undrar

I flera kommentarer under artikeln om vanvård på Sagaboendet frågar sig personer varför vanvården vid Sagaboendet i Sibbo inte har anmälts tidigare och varför vårdare inte vågar träda fram i eget namn.

Men det är ett stort steg i ett litet samhälle i Nickbys storleksklass. Ryktet går fort och det är lätt att bli stämplad av forna arbetskolleger för att så att säga ha skvallrat.

Kokko vill ha namn

Social- och hälsovårdsdirektören i Sibbo Leena Kokko visste inte att vårdaren har fått utstå för kritik från forna kolleger då Yle Östnyland ringde upp henne för en kommentar. Hon beklagar att så har skett.

Vid frågan hur Sibbo ska undvika att dylikt sker i framtiden svarar Kokko att hon ser inte ett problem i att anmäla om missförhållanden i eget namn. Hon anser tvärtom att det är viktigt att våga träda fram med eget namn. Då är det är lättare än att utreda det skedda än vaga antydningar om att någonting har skett, säger Kokko.

Social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko säger att Sibbo eftersträvar en öppen verksamhet. Hon poängterar att det är viktigt att våga säga vad som är hel och att ha en öppen diskussion inom arbetsenheterna.

- Alla är skyldiga att utveckla verksamheten vid en enhet, säger Kokko.

Träff nästa vecka med Kårkulla

Sibbo kommun träffar nästa vecka Kårkullas ledning för att diskutera läget vid Sagaboendet. Representanter för Regionförvaltningsverket är också på plats för att delta i Kårkullas interna utredning som utomstående part. Regionförvaltningsverket besöker Sagaboendet i Nickby efter mötet.