Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Högre eleffekt från Lovisa kärnkraftverk

Lovisa 1 och Lovisa 2 på Hästholmen
Bildtext Lovisa kärnkraftverk kommer i framtiden att släppa ut svalare kylvatten

Lovisa kärnkraftverk kommer år 2018 att leverera 60 megawatt mera el än nu.

Thomas Buddas, ställföreträdande direktör vid Lovisakraftverket, förklarar att det är möjligt genom att olika komponenter i turbinhallen förnyas. På det sättet kan verkningsgraden höjas.

Komponenterna som byts ut är bland annat högtrycksturbin, mellanöverhettare och lågtrycksförvärmare i det första skedet.

Den värmeeffekt som går ut i havet via kylvattnet kommer att minska eftersom den kommer att överföras direkt i form av el. Den ökade effekten är omkring 30 megawatt per enhet. Tillsammans motsvarar effektförhöjningen på 60 megawatt årselförbrukningen i två små städer, säger Thomas Buddas.

Lovisakraftverkets totaleleffekt var i fjol 992 megawatt.