Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vårdare redo för polisförhör

Från 2014
Uppdaterad 11.08.2014 06:44.
Bildtext Polisen undersöker fallet som grov misshandel
Bild: Yle/Berislav Jurisic

En del av de vårdare som Yle Östnyland har talat med om vanvård och misshandel vid Sagaboendet i Sibbo är också redo att vittna för polisen och Regionförvaltningsverket. Deras motivering är att ärendet måste redas ut.

Östra Nylands polisinrättning kontaktade i torsdags Yle Östnyland för att meddela att polisen på eget initiativ har startat en förundersökning kring våldsanklagelserna vid Kårkullaenheten för utvecklingshämmade i Sibbo.

Polisens brottsrubricering lyder grov misshandel. Det lyder under allmänt åtal, vilket betyder att polisen själv undersöker ärendet utan att någon har lämnat in en brottsanmälan. Straffet för grov misshandel är från 1 års fängelse upp till högst 10 års fängelse.

Regionförvaltningsverket är okej

De vårdare som redo att ställa upp för polisförhör är också redo att berätta om sina erfarenheter för Regionförvaltningsverket. Verket har som utomstående part gått med i Kårkullas utredning och lovat att tystnadsplikt gäller mellan Regionförvaltningsverket och Kårkulla. Regionförvaltningsverket utreder inte brott, utan har i uppdrag att reda ut om det har skett vanvård av klienterna vid Sagaboendet.

Vårdarna som är redo att berätta om vad de har upplevt för polisen och Regionförvaltnigsverket motiverar sitt beslut med att det som har skett på Sagaboendet måste utredas så att vanvården tar slut.

Alla borde höras

En vårdare vi ringde upp säger att det nog är okej att tala med polisen, men personen drar sig för att vittna i rätten. Vårdaren skulle vilja att polisen kontaktar precis alla vårdare som har jobbat vid Sagaboendet under senare tid och på så vis får bekräftat att fysiskt och psykiskt våld har ägt rum. Vårdaren anser att utredningen inte borde hänga på några vittnesmål, utan att alla borde höras.

Vårdaren som inte är redo att berätta om sina erfarenheter för polisen tycker attbrottsrubriceringen grov misshandel är att ta i.

- De utvecklingshämmade har fått utstå skuffar och örfilar, men ingen har fått fysiska skador, säger personen vi har talat med.