Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

LNG-terminal byggs i vilket fall som helst

Från 2014
Gasterminalen skulle byggas i Joddböle i Ingå. Fortums kolkraftverk uppe till vänster.
Bildtext Ursprungliga tanken var att en LNG-terminal skulle byggas här i Joddböle. Men nu finns det flera möjliga platser för en terminal för flytande naturgas.
Bild: Gasum Oy

En LNG-terminal kommer att byggas i södra Finland, också ifall man inte kommer på en gemensam lösning med estniska aktörer. Det säger Gasums vd Johanna Lamminen. Men ännu finns det många om i vägen.

- Våra kunder i södra Finland behöver flytande naturgas, säger Lamminen. Gasum vill också kunna serva fartygstrafiken, som behöver LNG för att få ner svavelutsläppen. En stor LNG-terminal skulle dessutom göra Finland mindre beroende av rysk gas, eftersom naturgas i vätskeform kunde fraktas sjövägen från andra länder.

En terminal i södra Finland blir det alltså, med eller utan estniska samarbetspartners, och med eller utan EU-stöd, det slår Johanna Lamminen fast. Att Finland och Estland överhuvudtaget satt igång att planera en gemensam terminal har just med EU-stödet att göra. Den här formen av stöd kan endast sådana projekt få, som har regional betydelse, dvs. sträcker sig längre än ett lands gränser.

Målet: En i Ingå och en i Paldiski

Strax innan midsommar blev det ändå klart att EU-kommissionen inte beviljar stöd åt en delad LNG-terminal i Finland och Estland - inte i den form som bolagen presenterade då. Nu fortsätter Gasum och estniska Alexela fila på sina planer. En ny, gemensam lösning hoppas man kunna hitta under sommaren.

- Nu går vi igenom den respons vi fick av EU-kommissionen, funderar på vad man kunde ändra och så ser vi om vi hittar en ny modell. Målsättningen är fortfarande en delad terminal i Ingå och Paldiski, säger vd Johanna Lamminen på Gasum.

Officiellt fortsätter man alltså tillsammans, men efter det nekande beskedet från EU-kommissionen kan man inte utesluta möjligheten att det gemensamma projektet strandar. En helfinsk LNG-terminal skulle inte få EU-stöd, men nog nationellt investeringsstöd.

Var en sådan terminal skulle ligga är också en öppen fråga. Johanna Lamminen väger sina ord noggrant.

- I de gemensamma planerna med Estland har vi utgått ifrån Ingå som placeringsort, och Ingå ligger bra till oavsett hur finansieringen ordnas. Men det är ett beslut som fattas på affärsmässiga grunder, då den tiden kommer. Än så länge finns bara planer, säger vd Johanna Lamminen på Gasum.

Oenigt om platsen

Att det blir en gasterminal verkar man räkna med även i Ingå, men den exakta platsen för terminalen väcker diskussion bland kommunens beslutsfattare.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå vill låta utreda flera olika alternativ. Ursprungligen skulle en terminal byggas i Joddböle, nära hamnen. Gasum meddelade i januari att man vill bygga på Fjusö udde, som också är planlagd för en LNG-terminal.

Förutom de här alternativen vill nämnden ännu göra miljökonsekvensbedömningar för ytterligare två ställen. Det handlar om en flytande terminal utanför Fjusö och ett alternativ, där terminalen till största delen ligger under markytan.