Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tre alternativ för Brages pressarkiv

Från 2014
Uppdaterad 11.08.2014 20:54.
Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Nyheter TV-nytt: Tre alternativ för Brages pressarkiv - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

På måndagen presenterades tre möjliga modeller för att trygga Brages pressarkivs framtid. Arkivchef Jessica Parland-von Essen tycker att det bästa alternativet med tanke på framtiden skulle vara att verksamheten i sin helhet tas över av Svenska litteratursällskapet i Finland, SLS.

Yle Nyheter: "SLS tar över bästa alternativet" - Spela upp på Arenan

Professor Aura Korppi-Tommola har under våren och försommaren tagit fram en utredning över olika möjliga scenarier för att rädda Brages pressarkiv.

Pressarkivets finansiering upphör vid årsskiftet, därför är det brådskande att vidta åtgärder om man vill rädda samlingarna och verksamheten. Arkivet innefattar finlandssvenskt pressmaterial från och med 1910.

Den nya utredningen tar ställning till bland annat hur arkivets kan utvecklats, hur dess funktioner kan fördelas på olika organisationer och hur de kan finansieras samt vilka möjligheter som finns för ett fortsatt statsstöd.

Yle Nyheter: Att trygga Brages framtid är viktigast - Spela upp på Arenan

Korppi-Tommola konstaterar i sin utredning att Brages pressarkiv i ett globalt perspektiv är en unik helhet som bevarar en språklig minoritets historia och kultur. Hon föreslår tre olika lösningsmodeller.

Anslutning till Nationalbiblioteket

Det första alternativet är en anslutning till Nationalbiblioteket. Den här modellen ger Brages pressarkiv en framtid på 2-3 år. Den digitala indexeringen kunde övergå som ett pilotprojekt vid digitaliseringsenheten i S:t Michel och därefter helt uppgå i den ordinära verksamheten där.

Yle Nyheter TV-nytt: SLS försiktigt om sin roll - Spela upp på Arenan

- Detta innebär i praktiken sannolikt att den manuella indexeringen upphör senast vid denna tidpunkt, eftersom en dylik särbehandling av svenska material knappast kan motiveras med det mandat landets nationalbibliotek har. Sannolikt kommer också samlingarna att överföras till slutna magasin varvid informationstjänsten för forskare och allmänhet kraftigt försämras eller helt försvinner, bedömer arkivchef Jessica Parland-von Essen i ett pressmeddelande.

Splittring av de två verksamheterna

Den andra modellen går ut på att man delar upp verksamheten mellan Nationalbiblioteket och SLS och separerar verksamheterna tjänster och dokumentation och indexering.

Den här modellen har enligt Parland-von Essen samma problem som det första alternativet gällande kvalitet. Det vill säga den fortsatta utvecklingen och att samarbetet med tidningshusen och utbildnings- och koordinationsverksamheten splittras eller överges.

Pressarkivet övertas av SLS

Det tredje, och enligt Jessica Parland-von Essen det bästa, alternativet är att Brages pressarkiv övertas som det går och står av SLS och förhandlingar och samarbete med Nationalbiblioteket fortsätter. Kostnaderna för den här lösningen beräknas ligga på 270 000 euro.

- I denna lösning stängs inga dörrar, utan alla möjligheter hålls fortfarande öppna. SLS kunde också i framtiden kunna bevaka och kontrollera det finlandssvenska kulturarvet, så som det ser ut i dag och i framtiden, säger Parland-von Essen.

Enligt Parland-von Essen är de två första lösningarna ofrånkomligen steg bakåt, medan det tredje alternativet kunde stöda SLS i att ta steget till en digital värld och sänka tröskeln för intresserade att ta del av SLS:s verksamhet, öka tillgängligheten och förtydliga profilen.

- Frågan är bara om SLS nu har viljan att ta ansvaret för också den viktiga del av vår kultur som Pressarkivet arbetar med, eller ger man ifrån sig denna möjlighet och denna resurs.

Om Brages urklippsverk - Spela upp på Arenan

Läs också:
Nu klarnar alternativen för Brages pressarkiv
Gemensam fondsatsning ska rädda Brages pressarkiv
Brages pressarkiv nedläggningshotat