Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fotgängare skadas främst under eftermiddagen – här sker trafikolyckorna

Från 2014
Uppdaterad 12.08.2014 10:42.
Bilar som kör förbi kombinerade med skärmdump från kartvisualisering.

Fotgängare och cyklister löper störst risk för trafikolyckor vid arbetsdagens slut. På parkeringsplatser sker många olyckor också vid lunchtid.

En stor del av de olyckor som resulterar i personskador sker under eftermiddagen. Olycksrisken för fotgängare är störst klockan 15–17, visar polisens statistik från de tre senaste åren. Det är då bilister lämnar sina arbetsplatser, skyndar sig för att hämta sina barn och kanske har tankarna på dagens matuppköp.

– För fotgängare och cyklister är det speciellt farligt att ta sig över hårt trafikerade vägar. På sådana avsnitt finns det mycket som upptar förarnas uppmärksamhet, säger Inkeri Parkkari som är ledande sakkunnig vid trafiksäkerhetsverket Trafi.

Kartan visar alla trafikolyckor som lett till personskador och kommit till polisens kännedom i fjol. Begränsa antalet punkter med knapparna ovanför kartan och med kryssrutorna i kartans övre högra hörn. Olyckorna är indelade i kategorier enligt den svagaste parten. För muspekaren över punkterna för närmare information.

Olyckor rapporteras på olika sätt

Enligt polisens statistik är risken för personskador högre i rusningstrafiken under eftermiddagen, men trafikolyckor sker under hela dagen.

Trafikförsäkringscentralen TFC bokför trafikolyckor betydligt mer i detalj eftersom långt ifrån alla olyckor rapporteras till polisen. I TFC:s statistik syns inte en lika tydlig ökning under eftermiddagen, men databasen skiljer å andra sidan inte mellan olyckor som orsakat personskador och övriga olyckor.

– Skillnaderna mellan de två datamaterialen beror antagligen på att allvarligare olyckor som polisen undersöker sker framför allt de tider då folk kör hem från jobbet, säger ledande sakkunnig Jussi Pohjonen vid Trafi.

P-platser farliga för barnen

Trafiksäkerhetsexperter varnar små barn för att röra sig på parkeringsplatser mitt på dagen. Enligt TFC:s statistik sker många olyckor på parkeringsplatser mellan klockan 12 och 13, det vill säga då yngre barn avslutar sin skoldag.

– En förklaring kan vara att bilister är oförsiktig då de snabbt sköter sina matuppköp under lunchrasten, säger forskare Ilkka Nummerlin vid LVK.

En stor del av dessa olyckor antas orsaka bara plåtskador, men Inkeri Parkkari varnar för att det kan vara nära ögat i den trängsel som uppstår på p-platserna – inte minst nära skolor.

– Det lönar sig att fundera på om det är så viktigt att föra och hämta sina barn till och från skolan med bil. Det ökar trafiken kring skolorna och leder oundvikligen till farosituationer.

Tuuli Toivanen, Yle Uutiset
Ville Juutilainen, Yle Uutiset