Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Billigare skolskjutsar med tunnel i Pickala

Från 2014
Uppdaterad 13.08.2014 12:40.
Gång- och cykelväg
Bildtext Skoleleverna skulle kunna gå och cykla under vägen om tunneln blir verklighet
Bild: Yle/ Katarina Andersson

En gång- och cykelbana understamväg 51 i Pickala skulle göra det betydligt billigare att arrangera skolskjutsarna i Sjundeå.

Stamväg 51 har klassats som så farlig att inga grundskoleelever får korsa den om morgnarna. På eftermiddagarna får enbart högstadieelever gå över vägen. Därför skulle en gång- och cykeltunnel göra det enklare och billigare att ordna elevernas skolskjutsar.

Dessutom anser bildningschefen att kommunen borde anvisa 10 till 20 platser för anslutningsparkering i Pickala.

Viktigt var busshållplatser placeras

Man borde också granska var busshållplatserna placeras och hur lätt det att komma till dem för att på det sättet underlätta arbetsresor med kollektivtrafiken.

På det sättet uppfyller Sjundeå sin strävan att minska kolutsläppet och då bussresenärernas blir fler ger det också bildningsavdelningen bättre möjligheter att underhandla om ökade bussturer.

Ny servicestation

Bildningschefen är också positivt inställd till den nya servicestation som Varuboden Osla planerar i Pickala eftersom den innebär ökad service för invånarna i området.

Bildningsnämnden ska på sitt möte i dag (13.8) ta ställning till bildningschefens förslag till utlåtande om detaljplanen av Pickalaområdet.

Det är Varoboden Osla som vill förnya ABC-stationen i Pickala och Sjundeå kommun har därför tillsammans med Närings-, Trafik- och Miljöcentralen beslutat att detaljplanera området.