Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Ett meningslöst förslag"

Från 2014
Uppdaterad 13.08.2014 14:04.
6-10 procent av finländarna har dyslexi.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Mika Kanerva

Nämnden för fostran och undervisning ska i kväll diskutera reformpaketet där förslaget om att lägga ner Sirkkalabackens skola ingår. Nämndmedlem Barbro Schauman ratar förslaget och hoppas det ska hittas en annan utväg.

Enligt Schauman (SFP) är det meningslöst att stänga Åbos enda svenskspråkiga skola för barn med specialbehov för en så ringa inbesparing. Bildningsdirektör Timo Jalonen räknar med att kunna spara dryga 20 000 euro genom att administrativt slå ihop skolan med Sirkkala skola och S:t Olofsskolan.

Ordförande för nämnden och sektionerna är missnöjda med förfaringssättet kring reformpaketet, berättar Schauman som själv är ordförande för den svenska sektionen. Politikerna upplever att man från tjänstemannahåll kört förbi nämnderna då man preciserat hur inbesparingarna ska förverkligas. Under kvällens möte ska reformpaketet diskuteras men nämnden har inte blivit ombedda att ge ett utlåtande.

Barbro Schauman.
Bildtext Barbro Schauman
Bild: Yle/Linus Hoffman

Vi börjar vara i den situationen att vi inte har råd med annat än det lagstadgade.

För att kunna påverka framtiden för Sirkkalabackens skola finns det enligt Schauman tre tillvägagångssätt. Det första alternativet är att tillsammans med Liliane Kjellman, direktör för svenskspråkig fostran och undervisning, försöka hitta ett annat sätt att spara en motsvarande summa. Motförslaget kunde tas upp av partikamraten Christel von Frenckell-Ramberg då ärendet behandlas i stadsstyrelsen. Ett annat alternativ är att fullmäktige remitterar ärendet till nämndens behandling och det tredje alternativet går ut på att fullmäktige själva besluter om ändringar.

Att hitta andra sätt att spara är en utmaning. Pengarna tryter och det är inte mycket man kan skala av.

- Vi börjar vara i den situationen att vi inte har råd med annat än det lagstadgade, säger Schauman.

Skolorna kommer till exempel i framtiden att vara tvungna att klara sig med färre skolgångsbiträden. I det reformpaket som nu är aktuellt ingår planer på att spara 600 000 euro genom att göra sig av med 20 skolgångsbiträden. Men Schauman hade ändå räknat med att Sirkkalabackens skola skulle få finnas kvar åtminstone så länge de motsvarande finska specialskolorna får fortsätta.

Direktörer oense om följderna

Jalonen anser att Sirkkalabackens elever inte skulle påverkas av stängningen, men Kjellman tror att en egen föreståndare är viktig för att bibehålla specialundervisningens kvalité och för att förvalta den kompetens som finns i skolan. Kjellman anser att nuvarande föreståndare Johanna Lindfors sakkunskap behövs också på den administrativa sidan där hon jobbat med elevvård, upprätthållande av nätverk och kontakt med elevernas familjer.

- Man ska komma ihåg att skolan varit något av ett resurscenter för specialpedagogisk kompetens på svenska, säger Kjellman.

Vidare är Kjellman orolig för följderna ifall att Sirkkalabacken går miste om statusen som specialskola. I nuläget har man ofta varit försiktigare med att till exempel skära ner på antalet skolgångsbiträde i specialskolorna. Om skolan stängs kan det bli lättare att pruta på resurserna för specialundervisningen, tror Kjellman.

Lyssna på God morgon Åboland i Radio Vega på torsdag morgon och hör hur diskussionen gick på nämndens möte. Direktsänd intervju med Barbro Schauman cirka klockan 8.40! Intervjun dyker upp på vår webbsida under dagen