Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

ÅA samarbetar med HU om lärarutbildning

Från 2014
Uppdaterad 13.08.2014 18:31.
åbo akademi
Bild: Yle/Andy Ödman

Bristen på lärare i huvudstadsregionen måste åtgärdas. Åbo Akademi tar nu initiativet till att planera en hel klasslärarutbildning i Helsingfors tillsammans med Helsingfors universitet.

Åbo Akademi vill förverkliga en hel klasslärarutbildning på 300 studiepoäng genom ett samarbete med Helsingfors universitet. Enligt initiativet skulle utbildningen starta 2016.

- Jag är övertygad om att lärarbristen i Helsingforsregionen går att lösa genom samarbete och konkreta handlingar, säger styrelseordförande Marianne Stenius.

Åbo Akademis styrelse efterlyser en konkret plan för hur lärarutbildningen kunde se ut. Bland annat måste arbetsfördelningen mellan de två universiteten kartläggas.

- Framför allt är det viktigt att det görs något åt lärarsituationen i södra Finland och till det behövs en utbildning i Helsingfors eller Helsingforsregionen. Helsingfors universitet som ett universitet som gärna bär sitt samhällsansvar har meddelat att vi vill vara med och utveckla den här saken, säger kansler Thomas Wilhelmsson.

Förslaget är att planen för klasslärarutbildningen ska utarbetas av en gemensam arbetsgrupp med representanter från båda universiteten. Planen ska vara klar innan utgången av november.

En arbetsgrupp ledd av prorektor Christina Nygren-Landgärds sammanställde utredningen och åtgärdsförslaget. Åbo Akademis styrelse har även beaktat en tidigare överenskommelse mellan universiteten som gjordes 2012. Den överenskommelsen kom till genom ett initiativ av universitetens rektorer.

Behörighetsgivande lärarutbildning också 2015

I ett tidgare beslut bestämde styrelsen att en behörighetsgivande lärarautbildning för obehöriga klasslärare inleds hösten 2014. Styrelsen vill att en motsvarande antagning sker också hösten 2015, det slog styrelsen fast på sitt senaste möte.

Total finns 40 studieplatser till utbildningen, som finansieras av med extra medel från undervisnings- och kulturministeriet.

Studerande lämnar in sin ansökan till pedagogiska fakulteten i Vasa, men själva studierna är i Helsingfors.