Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fortsatt tvist om stenbrott i Sjundeå

Från 2014
Uppdaterad 14.08.2014 08:24.
En trädgårdsbrunn med tak.
Bildtext En del brunnar nära stenbrottet har höga uran- och radonhalter
Bild: Yle

Tvisterna och besvärskaruellen kring stenbrottet vid Stallsmossaberget i södra Sjundeå fortsätter.
Just nu behandlas bland annat besvär som gäller vattenprover från stenbrottets grannar.

Grannarna och Sjundeå kommun vill att verksamhetsidkaren vid stenbrottet undersöker brunnsvattnet noggrannare än vad hittills har krävts.
Orsaken är att stenbrottet också enligt miljöhälsomyndigheterna kan öka mängden av skadliga ämnen och bakterier i vattnet.
Mätningarna brådskar eftersom verksamheten kan påverka halterna.

Höga halter

Dessutom kom det under våren fram att en del brunnar vid Lillåkersvägen nära stenbrottet har mycket höga uran- och radonhalter.
Radonhalterna har legat på 1600, 2000 och 2700 becquerel per liter då Social- och hälsovårdsministersets förordning kräver åtgärder när halten i privata brunnar överstiger 1000.
För uranet uppmättes vid Lillåkersvägen halter på 910 mikrogram per liter när åtgärdsgränsen är 100.

Verksamhetsidkaren vill trots det inte utföra de nya mätningar som krävs utan vill att domstolen upphäver Sjundeå kommuns beslut om nya vattenprover.