Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Avståndet inget hinder"

Från 2014
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
En operation vid ett sjukhus
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle

Vid hjärtstationen på Umeå universitetssjukhus opereras över tusen patienter varje år, så kompetens finns. Dessutom finns två helikoptrar att tillgå i de fall då det brådskar så avståndet är inget problem, säger Ulf Näslund som är verksamhetschef för hjärtstationen i Umeå.

- En hjärtoperation kan räknas som en topp tio-händelse i en människas liv, så omfattande är ingreppet, säger Ulf Näslund som fungerar som verksamhetschef för hjärtstationen vid Umeå universistetssjukhus.

Enligt Näslund är detta ett starkt argument för varför det geografiska avståndet inte borde vara allena avgörande då Vasa sjukvårdsdistrikt fattar beslut om hjärtkirurgins framtid. Han förstår att österbottningarna gärna skulle ha kvar hjärtkirurgin vid det egna sjukhuset, men påpekar samtidigt att de omkring 150 operationer som utförs i Vasa årligen är mycket få sett med internationella eller nordiska ögon.

- Hos oss opereras omkring tusen patienter årligen, och med mycket goda resultat, säger Näslund.

Näslund har tillbringat dagen vid Vasa centralsjukhus, där han bland annat har besökt hjärtstationen och träffat ledamöterna i den arbetsgrupp som för tillfället jobbar med att utreda hur hjärtkirurgin i Vasa kunde tryggas.

- Min uppgift här var att informera och berätta för arbetsgruppen hur vi arbetar i Umeå och med vilka resultat, sedan är det upp till era beslutsfattare att ta ställning till alla de olika alternativ som finns, säger Näslund.

Det brådskar för arbetgruppen

Och beslutsfattandet brådskar, inte minst i och med det utdragna operationsstopp som råder på Vasa centralsjukhus sedan medlet av juni månad.

- Arbetsgruppen har inget egentligt slutdatum för sin utredning, men det är klart det brådskar om vi vill få igång hjärtoperationerna här igen, säger Göran Honga som är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt.

Redan på måndag nästa vecka ska sjukvårdsdistriktets styrelse diskutera till de alternativ som har lagts fram hittills. Däribland har nämnts olika typer av samarbete med universitetssjukhusen i Åbo, Tammerfors, Helsingfors och Umeå, samt köptjänster och ett fortsatt sökande efter egna kirurger.

Direktör Honga tar inte ställning till de olika alternativen utan konstaterar efter måndagens möte med Ulf Näslund enbart att man tycks veta vad man gör vid sjukhuset i Umeå.

- De volymer och de resultat de presterar i Umeå är imponerande, säger Göran Honga efter dagens besök av Ulf Näslund.

Läs även Hjärtläkare från Umeå besöker Vasa