Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skärgårdsaktiva: Kris i Barösund sätter tryck på Bergvallaplanerna

Från 2014
Uppdaterad 19.08.2014 08:42.
Monica von Bonsdorff är medlem i styrelsen för Barösunds byaråd.
Bildtext Monica von Bonsdorff vill att Bergvalla ska användas för skärgårdsbornas bästa.
Bild: Yle/Börje Broberg

I trettio år har Bergvallaområdet i Barösund varit föremål för diskussion i Ingå. Igår (18.8) överräckte aktiva en ny adress till kommunstyrelsen med hopp om att det blir fart på planeringen av området för skärgårdens bästa.

Radio Vega Västnyland - Spela upp på Arenan
Radio Vega Västnyland - Spela upp på Arenan

Ingå kommun köpte Bergvalla år 1984. Sedan dess har Barösundsborna i olika repriser uppvaktat kommunen om detaljplaneringen av området, berättar Monica von Bonsdorff, som är medlem i Barösunds byaråds styrelse.

von Bonsdorff överräckte på måndagen tillsammans med två andra aktivister en ny adress till kommunstyrelsen med två yrkanden: Att Bergvallaområdet planeras för fast bosättning och att det anslås områden för skärgårdsrelaterad småindustri, en hamn och parkering för skärgårdsborna.

Att adressen överlämnades just nu beror på att det är kris i Barösund, säger Monica von Bonsdorff:

Den vinterstängda butiken skapar oro

Det har varit kriser också förr i Barösund. Den här gången är det meddelandet om att butiken i Barösund ska hållas stängd under vintermånaderna som aktualiserar frågan om Bergvalla.

von Bonsdorff påminner att när kontraktet om kommunens köp av Bergvalla undertecknades, så innehöll det en punkt om att området skulle planeras för fast bosättning.

– För att butik och annan service ska överleva behövs det unga familjer och planering för fast bosättning. Det är en kamp för en levande skärgård.

Solidaritet behövs

Barösundsborna har visat en stor solidaritet med servicen i trakten, bland annat genom att köpa aktier i det fastighetsbolag som byggde den nya butiksbyggnaden. Tack var dem finns den nya butiken, säger von Bonsdorff.

Annan service som behöver mera fast bosatta är den nya restaurangen i Barösund, säger von Bonsdorff som ännu vill ta upp frågan om den för fem år sedan indragna skolan.

Skärgårdsplanen ger möjligheter

Monica von Bonsdorff påminner om generalplanen för inre skärgården där det nämns att det ska finnas möjligheter för småindustri.

En industri har också etablerat sig.

Bergvalla är också det enda område i kommunens ägo där skärgårdsborna kan få plats för sina båtar och bilar.

– Det är viktigt att inte hela stranden planeras för bosättning, säger von Bonsdorff.

Borde ha skett för länge sedan

Henrik Konschin har ett fritidshus på Orslandet, som han utnyttjar mycket mer än bara under sommarmånaderna.

Han säger att Bergvallaområdet borde ha utvecklats genast när kommunen tog hand om det.

Henrik Konschin är fritidsboende på Orslandet i Ingå.
Bildtext Henrik Konschin tillbringar mycket tid i Ingå skärgård.
Bild: Yle/Börje Broberg

– Då skulle det i dag finnas en flere tiotals år gammal bebyggelse här. Men fast bosättning behöver ju inte utesluta ett visst mått av fritidsbebyggelse. Viktigt är ändå att få hit unga familjer.

Konschin säger också att det finns gott om små företag.

– Den typen av företag borde få plats; kanske också så att de som flyttar in är företagare.

Stranddetaljplan framläggs i höst

Marie Bergman-Auvinen (SFP) som är ordförande för kommunstyrelsen i Ingå säger att fullmäktige redan för ett par år sedan beslöt att låta göra en stranddetaljplan för Bergvalla. I den planen är hälften av tomterna i området reserverade för fritidsboende.

- Naturinventeringarna är gjorda och nu är det bara att göra själva planen klar. Det är inte mycket tekniskt arbete kvar, säger hon och lovar att stranddetaljplanen framläggs till påseende i höst.

Styrelseordförande Bergman-Auvinen skulle gärna se att resten skulle reserveras för fast bosättning.

- Barösunds by är ju ett alldeles unikt område och skulle säkert vara en attraktiv miljö att bo i, säger hon men påpekar i samma väva att det knappast blir aktuellt med att starta en skola där.