Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Plats för Ikea i Risöplanen i Vasa

Från 2014
Uppdaterad 20.08.2014 22:04.
Kartor över Vasa stads strategiplan för centrum
Bild: YLE/Sofi Nordmyr

Det finns plats för Ikea i planen för Risö. Det säger planläggningsarkitekt Harri Nieminen på Vasa stad. Delgeneralplanen för den så kallade kvalitetskorridoren, det vill säga Risö- och Liselundsområdet är nu så gott som klar.

Delgeneralplanen ska behandlas i fullmäktige snarast. Ett besvär finns ändå mot en del av området, men stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att planen godkänns till alla andra delar utom de områden som besväret gäller.
Huruvida möbeljätten Ikea tänker etablera sig i Vasa eller inte är oklart och något besked är inte att vänta på länge ännu.

Såväl andelslaget KPO som Kesko och Minimani har handelsplatser på det nyplanerade området. Men ännu är det inte bara att sätta spaden i jorden, först ska området detaljplaneras och det arbetet är redan i full gång.

- Om ett år borde vi ha den södra delen detaljplanerad, dvs området kring ABC-stationen, säger Nieminen.

I den ändan av området är det tänkt att KPO och eventuellt Ikea ska etablera sig. Därefter fortsätter man norrut med Risö, dit Kesko och Minimani kommer, och till sist Liselund.
Malax Limpan Ab och logistikföretaget Y. Halmesmäki finns redan på området invid ABC och staden förhandlar med de företagen om att eventuellt köpa ut dem för att frigöra mer mark för handeln.