Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

HRT lyfte Kyrkslättkatten på bordet

Från 2014
Uppdaterad 20.08.2014 10:27.
Skylt på busshållplats
Bild: Yle

En avgång har senarelagts och en busslinje fick en extra rutt – där har vi de två första stegen mot en mera fungerande busstrafik för Kyrkslättborna. HRT utlovar mera förändringar senare i höst, som en reaktion på de otaliga klagomålen om de nya bussrutterna i Kyrkslätt.

Efter otaliga klagomål har trafikplanerarna på HRT nu mötts och diskuterat bussturerna i Kyrkslätt. Alla klagomål som har haglat in hos trafikplanerarna sedan HRT tog över busstrafiken i Kyrkslätt den 11 augusti, sammanställdes till en lång att-göra-lista. Nästa vecka träder de två första förbättringarna i kraft.

- Tidigare på dagen hade vi ett möte med trafikbolaget Pohjolan Liikenne, som står för busstrafiken i Kyrkslätt, och på eftermiddagen hade vi ett internt möte där vi sammanställde all den respons vi fått in om busslinjerna i Kyrkslätt, berättar Tero Anttila, chef för kollektivtrafiken på planeringsavdelningen vid Helsingforsregionens trafik (HRT).

Tero Anttila hade fullt upp med möten på tisdagen. På HRT:s styrelsemöte hade han lovat att åtgärda bussproblemen i Kyrkslätt inom de följande två veckorna. I går kom han ett steg närmare sitt mål.

- Vi har identifierat två fall i vilka man med en relativt liten förändring kan förbättra förbindelserna, berättar Anttila.

Den ena förändringen gäller busslinje 902 som trafikerar från Pickala fabrik via Kyrkslätt till Porkala. Från och med måndag kommer bussen att köra en variant av rutten som går under namnet 902K. Det här ska göra det lättare för elever i de finskspråkiga skolorna i Hindersby och Bredberget att ta sig till Porkala udd.

- Den andra förändringen gäller linje 901 från Bobäck via Masaby till Hirsala. En av eftermiddagens avgångar kommer att avgå några minuter senare så att byten bussar emellan fungerar smidigare. Det här kommer också att gynna elever i Winellska skolan som bor i Hirsala, berättar Anttila.

Lång väg till Winellska skolan också i framtiden

Några förändringar i var hållplatserna är placerade kommer knappast att ske menar Anttila.

- Alla de nya busslinjera är menade för allmänheten, inte bara skolelever. Den rådande principen är att alla hållplatser då ska finnas vid vägkanten och inte på privata gårdar.

Tidigare körde bussarna in vid Winellska skolan där de sedan fick lasta av skoleleverna. Det här arrangemanget verkar nu bli ett minne blott.

HRT utlovar mera förbättringar

Dialogen mellan HRT och skolmyndigheterna i Kyrkslätt fortsätter.

- Nu försöker vi planera förändringarna i de olika busslinjernas tidtabeller så att exempelvis bussbyten inte ska ta så lång tid i framtiden. Planeringen av de här mera omfattande justeringarna tar mera tid, så större förändringar sker först i oktober, förklarar Anttila.

Större förändringar kräver både tid och mera feedback.

- Vi känner knappast till alla de punkter i våra tidtabeller som kräver justering på grund av att systemet har varit i bruk lite på en vecka nu. Fortfarande måste vi samla in feedback och erfarenheter före vi kan ta beslut om större förändringar i tidtabeller, konstaterar Tero Anttila vid HRT.