Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Negativa nyheter förvränger världsbilden

Från 2014
Uppdaterad 21.08.2014 16:24.
Ulrik Haagerup från Danmarks Radio
Bildtext Ulrik Haagerup förespråkar en mer konstruktiv nyhetsrapportering. Enligt honom har negativa nyheter om bland annat Afrika lett till att vi i första hand associerar världsdelen med kriser.
Bild: NIKLAS EVERS, EPA/AHMED JALLANZO, EPA/DAI KUROKAWA

För mycket negativa nyheter kan i längden både leda till att vi blir apatiska och skapar oss en skev världsbild. För att undvika avtrubbning och felaktiga uppfattningar efterlyser Ulrik Haagerup, nyhetschef på Danmarks Radio, mer konstruktiva nyheter.

- Visst finns det ebola, krig och hemskheter i Afrika. Men de är bara en liten del av den stora och fascinerande kontinenten. Till exempel har andelen afrikaner som lever under fattigdomsgränsen halverats sedan 1990. Den typens nyheter hamnar i skuggan av dramatiska bilder från Mali, Somalia eller nu senast de eboladrabbade länderna, säger Haagerup.

Den negativa nyhetsrapporteringen leder enligt Haagerup till att många i dag har en skev bild av vad till exempel Afrika egentligen är.

- Vår världsbild stämmer inte överens med verkligheten. Det här beror på att konflikter, spänning och dramatiska händelser alltid prioriterats i nyheterna.

"Se världen med båda ögonen"

I Danmark har Haagerup som chef för nyhetsproduktionen på det statliga mediebolaget Danmarks Radio sänt ut konstruktiva nyheter i flera år. Bland annat strävar Danmarks Radio numera efter att inte alltid fokusera på konflikter och dramatik. Det här syns bland annat i politiska debatter där fokuset flyttats från att skylla på politiska motståndare och tidigare makthavare, till att tala om framtiden och hur saker och ting kunde bli bättre.

- Tittarsiffrorna för våra veckomagasin har skjutit i höjden. Publiken orkar inte bara se på elände hela tiden, säger Haagerup.

En konstruktiv nyhet är inte samma sak som en solskenshistoria, eller ett videoklipp på en söt katt. Poängen med konstruktiv rapportering är i stället att fortsätta peka på problem i samhället och omvärlden, men att samtidigt fokusera på hur de här problemen kunde lösas.

– Det handlar inte om att bara göra glada nyheter, utan om att se världen med båda ögonen, säger Haagerup.

Ett mer positivt nyhetsflöde betyder enligt honom inte att katastrofer och kriser tigs ihjäl. Haagerup berättar att många av världens konflikter hör till kategorin där det positiva är svårt att se eller helt saknas.

– Nyheternas uppgift är att ge en så nyanserad bild av vad som hände i världen som möjligt. Det finns så klart historier i världen som måste berättas men där det inte går att hitta en konstruktiv infallsvinkel.

Kan ge goda resultat

Men leder den här typen av goda nyheter till att samhället förändras? Vill man tro Haagerup är svaret entydigt ja. Nyhetschefen från Danmark kan servera flera exempel på när konstruktiv nyhetsrapportering gett resultat.

Då bussarnas popularitet år efter år bara fortsatte att rasa i Danmark, vilket i sin tur ledde till att biljetterna blev allt dyrare, valde Haagerups redaktion att vända på den dåliga nyheten och i stället leta upp ett bussbolag som det verkligen går bra för.

- Om det alltid går dåligt är det ju en nyhet att det går bra någonstans!

Det visade sig att ett bolag som satsade hårt på servicen och trivseln i bussarna verkligen gick på vinst eftersom folk ville åka deras bussar. Bussbolaget hade satsat på städning i fordonen, kaffeservering på morgonen och varit först i landet med att införa gratis internet för passagerare. Den goda nyheten skapade sedan en debatt om varför inte en lika lyckad lösning skulle kunna genomföras i andra kommuner.

- Vill vi göra en nyhet på varför danska elever är så mycket sämre än finska kunde vi fokusera på att läraryrket i Finland är betydligt mycket mer uppskattat än i Danmark. Det skulle vara en positiv nyhet som eventuellt kunde skapa debatt om och förändra lärarnas ställning i Danmark.

Yle Nyheter följer efter

Yle Nyheter har i drygt ett halvt år betonat konstruktiva nyheter. Sedan årsskiftet har det publicerats drygt hundra nyheter med konstruktiv vinkling på svenska.yle.fi.

Konstruktivismen har också tagit sig uttryck i de öppna Fixa-granskningarna, där Yle Nyheter med hjälp av publiken synat både högskolesystemet, mobbningen och skärgårdslivet med det uttalade målet att ta fram nya förslag och lösningar på de problem som påträffats.

Läs också:
Jonas Jungar: Världen är också full av goda nyheter

Skolan ger en negativ bild av Afrika

Diskussion om artikeln