Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kolla bäverskadorna före vintern kommer

Från 2014
Uppdaterad 27.02.2017 13:48.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Wikimedia Commons

Bävrarna berikar naturens mångfald med sin verksamhet men kan lokalt orsaka betydande skador för jord- och skogsbruket. Rivning av bäverdammar kan ännu göras men kräver markägarens tillstånd.

I vårt land påträffas två bäverarter: I Västra Finland europeisk bäver och i Östra Finland kanadabäver. Kanadabävern jagas med stöd av markägarens eller jakträttsinnehavarens tillstånd, då det igen för jakt på europeisk bäver krävs en jaktlicens beviljad av Finlands viltcentral.

Jakten på bäver börjar den 20 augusti och fortsätter till slutet av april.

Vid inventeringen 2013 hittades totalt 1376 bon av kanadabäver. Enligt Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet är stammen högst 7200 djur. Antalet har minskat en aning sedan år 2010.

Hösten 2013 hittades 844 bon av europeisk bäver. Stammen är således omkring 3000 individer. Enligt jägarnas uppskattning har stammen växt på flera områden, men någon stor förändring har inte skett efter år 2010.

Rivning av bäverdamm kräver markägarens tillstånd

Av viltdjuren kan bävern forma sin livsmiljö enligt sitt tycke genom att dämma upp vattnets flöde.

Ställvis orsakar ändringarna stora ekonomiska skador för markägarna i form av fällda träd och översvämningar på väg-, skogs- eller åkerområden. Mest vanliga problemområden är dammar gjorda vid vägtrummor eller dammar gjorda vid skogsdikningsområden.

För förebyggande av skador får till bebodda bon hörande dammar eller andra konstruktioner förstöras med markägarens tillstånd under följande tidsperioder:

1) 15.6 - 15.9 i landskapet Lappland
2) 15.6. - 30.9. i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland
3) 15.6. - 15.10. i landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Södra Savolax och Norra Karelen
4) 15.6. - 31.10. i övriga Finland

Under övriga tider får inte bebodda bon eller därtill hörande dammar eller andra konstruktioner förstöras.