Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Samjour i Lojo ska inte påverka Sjundeåjouren

Från 2014
Uppdaterad 25.08.2014 10:09.
Lojo sjukhus
Bildtext Om ett år inleds samjour i Lojo sjukhus.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Från och med september år 2015 inleds samjour inom Lojo sjukvårdsområde. Den ska enligt sjukvårdsområdets direktör Raimo Kekkonen inte påverka Sjundeås jour dagtid.

Radio Vega Västnyland

1:40

Sjukvårdsområdets fyra kommuner Sjundeå, Lojo, Vichtis och Högfors har fattat ett principbeslut om samjour. Det betyder att utom tjänstetid tas alla patienter emot vid samma lucka i Lojo sjukhus.

För patienterna är det här en stor sak, patienten behöver inte själv bedöma huruvida hon ska vårdas inom bashälsovården eller den specialiserade sjukvården.

- Det blir enklare för patienterna i framtiden, säger Raimo Kekkonen, direktör för Lojo sjukvårdsområde.

Integrering av social- och hälsovård

Han påpekar att samjouren används utanför tjänstetid, alltså mellan klockan 16 och 8 och under veckosluten. Under tjänstetid, vardagar mellan klockan 8-16, sköts jourmottagning inom Lojo sjukvårdsområde på hälsostationerna.

Raimo Kekkonen säger att omorganiseringen inte bara handlar om att göra saker bekvämare för patienterna, utan det också handlar om att integrera social- och hälsovården enligt den pågående reformen. Det gäller också enligt honom att följa den kommande dejoureringsförordningen som träder i kraft vid årsskiftet.

- Förordningen ges inom loppet av några veckor och i den sägs att saker och ting ska skötas genom samjour, säger Kekkonen.

Sjundeås jour påverkas sannolikt inte

Enligt sjukvårdsområdets direktör kommer omorganiseringen av jouren inte nämnvärt att påverka Sjundeås jour vid hälsovårdscentralen dagtid.

- Sannolikt blir det så, men den delen är ännu inte helt fastslagen. Vi måste ta i beaktande de olika kommunernas behov och därför kan det bli vissa omorganiseringar. Speciellt i de hälsostationer som finns längre bort från sjukhuset, måste det finnas jour också för brådskande fall, säger Kekkonen.

Huruvida alla akuta fall inom Lojo stad ska skötas i Lojo sjukhus är ännu inte fastslaget. Kekkonen säger att den saken måste noggrant utredas.

Det som däremot är klart är att verksamheten i hälsostationen i Lojo sjukhus kommer att flyttas till centrum av Lojo.

- En del av läkarna och sjukskötarna vid sjukhusets bashälsovård kommer att omplaceras, säger Kekkonen.