Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Aktia: Fortsatt kräftgång i ekonomin

Från 2014
Uppdaterad 26.08.2014 15:50.
Aktias skylt i Lovisa
Bildtext Ekonomin krymper i år enligt Aktia
Bild: Yle/ Katarina Andersson

Aktia förutspår att den finländska ekonomin krymper med 0,5 procent i år och nästa år växer bruttonationalprodukten med blygsamma 0,5 procent. På grund av den svaga ekonomiska tillväxten minskar sysselsättningen både i år och nästa år.

Det är den minskade exporten och de minskade investeringarna som leder till att tillväxten blir negativ. Den europeiska ekonomin har återhämtat sig långsammare än man tidigare trodde och utsikterna är inte ljusa. Därför drabbas den finländska exporten. Också den ryska ekonomin utvecklas dåligt och därtill har sanktionerna negativa effekter på Finlands export.

Sanktionerna bromsar ekonomin

Om de ekonomiska sanktionerna blir kortvariga är effekten av dem inte stor, skriver Aktias chefekonom Anssi Rantala i översikten. Effekten på hela ekonomin blir 0,1 – 0,2 procent av BNP, främst på grund av motsanktionerna på livsmedelsexporten. Men om krisen fortsätter och sanktionerna är i kraft ytterligare ett år blir den negativa effekten mångdubbel och minskar tillväxten i Finland i år och nästa år med sammanlagt 0,5 – 1,0 procentenheter.

USA och Europa – skilda vägar

Den ekonomiska tillväxten har varit betydligt snabbare i USA än i Europa. Också inflationen ökar i USA till skillnad från Eurozonen. Aktia räknar med att den amerikanska centralbanken kan inleda en serie räntehöjningar i mars nästa år, ett kvartal tidigare än man tidigare räknade med. Europeiska centralbanken, ECB antas höja styrräntorna tidigast våren 2016. Räkna alltså med fortsatt låga räntor i närmare två års tid.

Aktia räknar med att ECB lättar på penningpolitiken under höstens lopp. Nästa steg blir enligt Aktia ett köpprogram för företagskrediter. Meningen är att göra det lättare för små- och medelstora företag att få finansiering.

Offentliga ekonomin för stor

I den offentliga ekonomin fortsätter underskottet att växa trots försöken att minska det eftersom tillväxten i hela ekonomin avtar. Nästa år minskar underskottet, men inte tillräckligt snabbt, skriver Aktia. Risken finns att det strukturpolitiska programmet inte genomförs helt, utan att minskningen av kommunernas uppgifter urvattnas.

Med tydlig adress till landets regering skriver Aktia att den offentliga ekonomin är för stor i förhållande till den privata sektorn. Utan en kursändring fortsätter skuldsättningen. Tid finns ännu för att ändra kursen och sanera den offentliga ekonomin.

Aktias ekonomiska översikt: Tillväxten flyr Finland