Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny teknologi för vatten och miljö i Västnyland

Från 2014
Uppdaterad 27.08.2014 06:30.
Karnaistunneln på motorvägen mellan Åbo och Helsingfors.
Bildtext Ny teknologi gör det möjligt att följa med hur mycket salt från motorvägen i Lojo som rinner ut i grundvattnet

Västnyländska nyföretagarcentralen Novago satsar stort på att vara med och utveckla ny teknologi inom vatten och miljö.

Novago företagsutveckling har en verkstad för att tillverka nya prototyper i Lojo. Produkterna testas sedan bland annat genom fältstudier på Tvärminne zoologiska station i Hangö.

På tisdagen samlades experter inom ny miljövänlig vattenteknologi i Tvärminne Hangö. Där presenterades nya avancerade metoder för att rena vatten, övervaka vattenkvaliteten och för att ta tillvara avloppsvatten.

Tvärminne zoologiska station
Bildtext Tvärminne zoologiska station

Salt i grundvattnet på Lojoåsen

Tillsammans med ett finländskt företag har Novago utvecklat en teknik som används för att övervaka grundvattnet på Lojoåsen. Alltsedan motorvägen till Åbo öppnades fem och ett halvt år sedan har det funnits problem med att salt från motorvägen filtreras in i den känsliga åsen. Novagos verkställande direktör Carl-Johan Sandström berättar att man genom tekniken i realtid kan mäta salthalten.

– I stället för att göra mätningar då och då och föra dem till laboratorier så har vi möjlighet att mäta det online så att vi genast vet när nivåerna förändras. Det kan vara frågan om timmar eller dygn när nivåerna svänger.

Novago företagsutvecklings vd Carl-Johan Sandström
Bildtext Carl-Johan Sandström

Avloppsbrunnar i skärgården

Novago samarbetar också med ett finländskt företag som tillverkar avloppsbrunnar som kan användas bland annat i skärgården. Det har bland annat testats på Skåldö i Ekenäs skärgård, berättar Carl-Johan Sandström.

– Avloppsbrunnarna är baserade på tryck. Man flyttar det gråa vattnet och avloppsvattnet längs små och flexibla rör bort från skärgården och upp till fastlandet för rening. Det är ett system där man kan undvika att spränga sönder berg och förstöra skärgården på det viset.

– De konventionella systemen som används är dyra och kräver stora sprängningsarbeten. I och med det här är det möjligt att göra det effektivare och billigare och även transportera avloppsvatten under vattenytan, förklarar Sandström.

Pellets av avloppsvatten

Tillsammans med ett svenskt företag testar Novago möjligheterna att tillverka träpellets av avloppsvatten.

Ingemar Sekund från Fuel Pellets Technologies
Bildtext Ingemar Sekund

Ingemar Sekund från Fuel Pellet Technologies i Lund hoppas på att hans företag via västnyländska Novago kunde komma in på den finländska marknaden, eftersom konkurrensen med pellets är mindre i Finland än i Sverige där det är betydligt vanligare att värma hus med pellets.

– Vi tar hand om avfallet från vattenrening vilket är ett problem. Det skulle vi kunna använda och blanda i träpellets och göra energi av, berättar Sekund.

Värme och el

Pelletarna används för att värma upp hus eller tillverka el. Fuel Pellet Technologies har gått igenom teknologin med Novago.

– Novago har gjort handgjorda pellets och testat dem. De visade sig ha bättre energiinnehåll än vanliga pellets.

Sekund tror att den nya pelletsteknologin har goda förutsättningar att lyckas i Finland. Här finns inte mycket konkurrens. Finland har också en annan fördel framom Sverige.

– Här gör man inte så mycket biogas av avfallet och då är slammet av bättre kvalitet för att tillverka pellets.

Kärvt med pengar

Finansieringen för de nya energilösningarna är problematisk i ekonomiskt kärva tider. Det är svårt att få projektpengar och bankerna är restriktiva med att bevilja lån. I Finland är det dessutom ovanligt med privat finansiering.

Men eftersom Finland har en strategi där det sägs att cleantech är en spjutspets hoppas Novagos vd Carl-Johan Sandström att Finland är beredd att också satsa pengar på det.

– Nu gäller det att gå från ord till handling och se till att det finns tillräckligt mycket resurser för att vi ska kunna leva upp till den här strategin. Tomma ord för oss ingen vart.

Novago kommer att ansöka om EU-pengar för att fortsätta satsa och utveckla nya miljövänliga energilösningar. Målet är skapa nya jobb i Västnyland antingen för att tillverka produkter eller erbjuda tjänster för att övervaka bland annat vatten och andra naturfenomen.