Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tips på webben ska minska språkmissar

Från 2014
Uppdaterad 27.08.2014 11:30.
En ny webbplats ska hjälpa myndigheterna.
Bild: Yle/Rolf Granqvist

Checklistor för rekrytering, upphandling och kommunikation och andra konkreta tips på webben ska hjälpa myndigheterna att se till att den service som erbjuds eller planeras fyller språklagens krav.

- Det här är ett sätt att hjälpa myndigheterna att göra rätt. I praktiken handlar det om att se till att de beslutsfattare och myndigheter som planerar service beaktar tvåspråkigheten i ett tillräckligt tidigt skede, säger Corinna Tammenmaa som är språksrättsråd.

Språklagen tillämpas bristfälligt, och justitieministeriets webbtjänst är ett försök att öka kunskapen om vad som krävs och hur man kan göra saker rätt. I paketet ingår många olika delar riktade till myndigheterna om vad de ska komma ihåg när det gäller till exempel arbetsgrupper, upphandlingar, rekrytering. Det finns också checklistor med råd om vilka frågor och i vilket skede de ska beaktas.

- En stor del av bristerna beror på att man inte ser på saken ur språkminoritetens synvinkel. Det är till exempel viktigt att kunden eller medborgaren genast i början får veta att hen får använda sitt eget språk, finska eller svenska. Det är viktigare än man tror med saker som skyltning, e-postmeddelanden, blanketter, säger Tammenmaa.

Corinna Tammenmaa är språkrättsråd.
Bildtext Corinna Tammenmaa är språkrättsråd

Inom upphandlingen kan det också bli väldigt dyrt om man inte kommer ihåg att slutprodukten ska vara på två språk.

Brist på svensk arbetskraft

Corinna Tammenmaa har varit språkrättsråd i ett års tid och hon har märkt att det finns ett starkt stöd för tvåspråkigheten. Det hon främst har reagerat på är den stora bristen på svenskkunnig arbetskraft och att svenskan som arbetsspråk också håller på att minska i takt med att många myndigheters förvaltningsområden blir större.

Nödcentralerna hör till de myndigheter som har haft svårt att betjäna på svenska. Inrikesministeriet har därför föreslagit att utbildning för personal vid nödcentraler ska ordnas någonstans i Svenskfinland för att underlätta rekryteringen av tvåspråkiga.

- Det är jättebra, det är viktigt att man vid nödcentralerna genast kan betjäna på båda språken. Ännu bättre skulle det ju ha varit om de hade tagit det i beaktande redan när man planerade verksamheten, säger Tammenmaa.

Diskussion om artikeln