Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangökulturen satsar på modern tid och barn

Från 2014
Ung kille med mobiltelefon.
Bildtext Museet kartägger också hur båtfarare använder mobilapparater

Hangö museum planerar i nästa år att satsa på Hangöminnen från 2000-talet. Inom kulturen ligger fokus på barnkultur.

Nämnden för kultur- och medborgarverksamhet i Hangö slog på tisdagen (26.8) fast sitt budgetförslag för nästa år.

Liksom i andra kommuner är det strama ekonomiska tyglar som gäller. Det är bara lönekostnaderna som får stiga. Men trots det ryms en hel del aktivitet med i planerna.

Nutid

Museets storsatsning i nästa år är att samla Hangöbornas minnen, fotografier och föremål från staden främst från 2000-talet. Hangö museum koordinerar insamlingen.

Hangö museum satsar också i övrigt på nutidsdokumentation. Bland annat ska museet undersöka tvåspråkigheten i Lappvik skolor.

Dessutom fortsätter museet kartlägga hur båtfarare använder mobilapparater.

Hangö museum fortsätter också jobba för att få tillstånd en basutställning om Hangös historia. Planen är att placera basutställningen i den nuvarande museibyggnaden och i stockmagasinet invid.

Barnen

Inom biblioteksväsendet fortsätter verksamheten med bland annat författarbesök, läsecirklar och sago- och upplevelsetimmar.

Samarbetet mellan barnbiblioteken och för ungdomar inom Lukas-området hör till tyngdpunkterna.

Kulturbyrån kommer under nästa år att utveckla barnkulturen bland annat genom att ordna program och kurser för barn.