Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg kan få fler rondeller

Från 2014
Uppdaterad 28.08.2014 11:50.
Trafiklösningar i Raseborg - Spela upp på Arenan

Västerby i Ekenäs kan få sin första rondell och en rondell eller fler filer är att föredra också vid riksväg 25:s anslutningar i Malmkulla och Läpp i Karis. Så låter Raseborgs stads utlåtande om trafiklösningar till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

Radio Vega Västnyland

3:20

Utlåtandet kan sedan beaktas i nästa plan för väghållning och trafik. Planen gäller åren 2015-2018. Raseborgs stad vill att reparationer som behövs för att förbättra säkerheten prioriteras.

Rondell i Västerby

Ett av de mest brådskande projekten är trafiksituationen i Österby. Något måste göras för avtaget från riksväg 25 mot Salo, den så kallade Nestekorsningen. Där händer många olyckor och det bildas köer vid rusningstrafik och när Pojoviksbron öppnas och stängs.

Trollbölevägen i Ekenäs. Här planeras en rondell.
Bildtext En rondell kunde byggas här vid Trollbölevägen.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Att göra en rondell vid Nestekorsningen går inte eftersom marken är för sank. Men en rondell skulle däremot platsa lite längre fram vid avtaget till Trollbölevägen, anser Raseborg. Trafiken från Salo och Åbo kunde slussas via en ny väg till rondellen över åkrar som Raseborgs stad äger. På så sätt skulle trycket bli mindre vid det nuvarande Saloavtaget samt avtaget till Österbyvägen. En ny anslutning skulle byggas till Mikaelskolan

Läpp och Malmkulla

Två andra brådskande trafikprojekt är avtagen i Läpp och Malmkulla i Karis. Samhällstekniska nämnden förespråkar accelerations- och grupperingsfiler i Malmkulla.

- I Läpp skulle fler filer vara bra om de ryms, säger Werner Orre (SFP) som leder ordet i nämnden.

Trafik på riksväg 25 i Malmkullakorsningen i Karis.
Bildtext Korsningen vid Malmkulla i Karis borde snabbt åtgärdas.
Bild: YLE / Pia Santonen

Orre pratar också om en möjlig rondell i Läpp.

De här tre projekten, Malmkulla, Läpp och Österby, utgår Orre från att de är bland de projekt som ska kunna förverkligas.

- Det finns ont om pengar och bara en handfull av trafikprojekten som Raseborg önskar kommer i slutändan att bli verklighet.

Hangö-Hyvingebanan viktigast

Det allra viktigaste projektet för Raseborg är en utvecklingskorridor och elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan. Det här är ett nytänkande projekt som alla kommuner i Västnyland jobbar på tillsammans.

- Vi stöder varandra för att få en god utveckling, vi konkurrerar inte om projekten, förklarar Orre.

Det är viktigt att riksvägen utvecklas samtidigt som järnvägen elektrifieras så att marken används mer effektivt och logistiken och förbindelsen med huvudbanan och övrigt bannät förbättras.

- Vi får goda kommunikationer till och från orten, möjligheter till kollektivtrafik och möjligheter att bygga ut attraktivt boende och småskalig industri och företagande, räknar Werner Orre upp.

Olycka i avtaget till Snappertuna
Bildtext Vid avtaget till Snappertuna på riksväg 25 hände det för några veckor sedan en olycka.
Bild: Niklas Lindblad

Bättre trafiklösningar till Raseborgs slott

Andra förslag på projekt i Raseborg är avtaget till Snappertunavägen (väg 1102) från riksväg 25 i Läpp i Karis. Forsstyrelsen, som precis tagit över Raseborgs slott, väntar mera besökare till området och det kräver bättre trafiklösningar.

Vid riksvägen behövs också en ramp ner i riktning mot Hangö i Formanshagen i Ekenäs. Skydd mot buller behövs i närheten av bostadsområden längs riksväg 25.

Broar och cykelbanor

Att grundförbättra broar är också viktigt. Både bron vid Tåström (landsväg 11039), bron vid Pentby (landsväg 111) och bron vid Pojovikens västra sund (riksväg 25), nämns.

Pentby bro på väg 111 (Västra omfartsvägen) i Billnäs som ska repareras sommaren 2014.
Bildtext Pentby bro.
Bild: yle/Petra Thilman

Den gång- och cykelväg som redan planeras i Västerby nämns som ett investeringsprojekt (1,2 miljoner euro) .

Andra gång- och cykelbanor som föreslås är vid riksväg 25 (Trollböle-Leksvall), till fritidsområdet vid Ekenäs port (stamväg 52), i Gammelboda-Västervik (väg 1002), i Åminnefors-Tallbacka (väg 111), Karis-Ekenäs (riksväg 25 eller parallellvägar) och Hållsnäs lokalväg - Kopparnäs privatväg (väg 186).

Diskussion om artikeln