Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg satsar på Ekåsenområdet

Från 2014
Uppdaterad 28.08.2014 08:58.
En stor byggnad fotograferad nerifrån. Det är Ekåsens sjukhus i Ekenäs.
Bildtext F-huset på Ekåsenområdet ska få nya fönster.
Bild: Yle/Maria Wasström

Staden satsar totalt 1,5 miljoner euro på Ekåsenområdet nästa år. Det beslutet tog Raseborgs direktion för intern service när förslaget till budget för nästa år och ekonomiplanen för åren 2015-17 behandlades igår.

Radio Vega Västnyland

3:26

F-huset är områdets huvudbyggnad och det har diskuterats att det skulle bli Raseborgs nya stadshus då hyreskontraktet för det nuvarande stadshuset på Ystadsgatan i Ekenäs går ut i slutet av 2016. I investeringsförslaget skulle staden investera 300 000 nästa år och 300 000 år 2016 på nya fönster.

Martin Glader (SFP), som är ordförande för direktionen för intern service, betonar ändå att investeringarna är preliminära.

- I det här skedet utgår vi från att F-huset kommer till administrationens användning, men det vet vi inte eftersom den planeringen ännu är på hälft, säger Martin Glader. Så den här siffran kan ännu ändras efter att vi kommer mera till skott gällande husets användning.

- Vi har utgått från möjligheten att administrationen flyttar hit då vi har planerat investeringarna, säger han.

Gammalt renoveras för dagvården

Det finns också ett anslag på en dryg miljon för dagvårdslokaler i N-huset. Det gäller sanering av ett kreosotgolv för en dryg miljon.

- I stället för att bygga ett nytt hus för dagvården så tar vi i användning en befintlig byggnad och då krävs en grundlig renovering för att den ska kunna användas, säger Glader.

Fokushuset i dåligt skick

I investeringsplanen är 300 000 euro reserverade för år 2015 till planering av Fokushuset i Karis. För de två följande åren är 1,5 miljoner euro reserverade för byggnaden. Enligt Martin Glader gäller här samma resonemang som för F-huset på Ekåsenområdet.

- Planeringen av användningen av Fokushuset har ännu inte börjat, men vi utgår från att det ska totalrenoveras eftersom huset är i väldigt dåligt skick, förklarar han.

Direktionen för intern service har fått i uppdrag av stadsstyrelsen att göra en utredning om ett centralkök på Ekåsenområdet. I det här skedet utgår direktionen att centralköket ska förverkligas och planeringen beräknas kosta 200 000 euro.

Slutsumman för själva investeringen skulle enligt beräkningarna landa på närmare 6 miljoner euro.

- Men den slutsumman är mycket preliminär, understryker Martin Glader.

I förslaget till investeringar är det Tenala daghems 1,4 miljoner som är den största investeringen.

Staden satsar också 800.000 euro på maskiner till Karis centralkök.