Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Finland glömmer sina fattiga"

Från 2014
Uppdaterad 29.08.2014 14:06.
Bild: Yle

Finland är ett bra samhälle för den högt utbildade medelklassen och arbetarna, men de fattiga lämnas åt sitt öde säger professor i sociologi. Långvarig arbetslöshet och den fattigdom som följer på den skapar en mängd problem.

Arbetslösheten ökar och så gott som varje dag kommer rapporter om nya samarbetsförhandlingar.

I juli var 350 000 finländare utan jobb, det är 30 000 fler än för ett år sedan. Av de stora städerna toppar Lahtis arbetslöshetsstatistiken, där är 18,7 procent av invånarna utan jobb..

Fattigdomen är tillfällig för de flesta

Man uppskattar att 800 000 finländare tillfälligt lider av fattigdom. Med tillfällig fattigdom menar man att en person är i ett sådant skede av livet där till exempel studier aller kortvarig arbetslöshet skapar fattigdom.

Samtidigt kämpar omkring 100 000 finländare med långvarig fattigdom. Till den gruppen räknas långtidsarbetslösa och bostadslösa.

- Omkring 20 000 finländare hämtar varje vecka sin mat i brödköerna säger Juho Saari, professor i sociologi vid Östra Finlands universitet.

Långvarig arbetslöshet gör en desperat

Den som är arbetslös känner ofta att det är omöjligt att få ett jobb igen för fattigdomen lamslår dig, säger en arbetslös 50-årig kvinna från Lahtis. Hon vill inte framträda med sitt namn av rädsla för att bli stämplad. Många av hennes jämnåriga eller litet äldre arbetslösa hon känner kämpar ständigt mot ensamhet, nedstämdhet och depression.

De som har lång erfarenhet av arbetslöshet tycker inte att de stöd som samhället betalar passiverar, tvärtom känns allt tal om att de bör skäras hårresande. Kvinnan förundras över att de som lever under fattigdomsgränsen överhuvudtaget klarar av att försörja sig själva och sin familj.

- Jag lyfter på hatten för dem som orkar ta hand on sin familj om de har varit utan jobb länge, säger hon.

Den som lever under fattigdomsgränsen har tillgång till 60 procent av den finländska medianinkomsten, enligt den allmänna definitionen.

Brödköernas Finland

Professor Juho Saari säger att när man talar om hur fattigdom och misär breder ut sig är det viktigt att fokusera på om mänskor har sådana inkomster att de räcker till på lång sikt.

- Om de inte gör det, då får vi ett brödköernas Finland, säger Saari.

Långvarig fattigdom orsakar ofta överskuldsättning, bostadslöshet och problem med alkohol och droger. Livets grundpelare raseras när de sociala kontakterna faller sönder och de mentala problemen tilltar.

- Den som har varit arbetslös länge ser sig själv annorlunda och inte längre som till exempel mamma eller farfar. I stället använder man ord som fattig eller mindre bemedlad när man definierar sig själv.

Tillväxtpolitiken gynnar inte de fattiga

Den politik som betonar tillväxt och sysselsättning gynnar inte de mindre bemedlade grupperna i samhället.

- Det är en utmärkt politik om man råkar vara välutbildad medelklass. Den här politiken fungerar också ganska bra för arbetare., men inte för dem som inte är förankrade på arbetsmarknaden.

Enligt Saari är Finland ett socioekonomiskt laddat klassamhälle där ytterligheterna driver allt längre från varandra.

- De som är allra svagast har blivit främlingar ibland oss, säger Saari. Vi som är medelklass är inte särdeles intresserade av att investera i deras framtid via inkomstöverföring och service.

(Erno Laisi/ Yle Uutiset. Bearbetad av Ingrid Mallén)

Diskussion om artikeln