Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Delar av gården försvann i ån

Från 2014
Uppdaterad 29.08.2014 07:57.
Del av gårdsplan rasade ner i ån - Spela upp på Arenan

Det stigande vattnet i Lappfjärds å for iväg med en del av Nicklas Träskviks tomt förra söndagen. Det hade kunnat undvikas om staden redan i vintras hade fått tillstånd att ta bort en holme på andra sidan ån, anser vägmästare Niklas Brandt i Kristinestad.

- Åkanten har rasat fem meter in på tomten och 15 meter brett. På andra sidan ser du massorna som har landat från förra översvämningarna 2012 och 2013. Nu har vattenströmningen kommit hit och ätit ur hela kanten. Här ser vi fyra-fem träd med rot och allt som har sköljts ut.

Delar av gården försvann

2:07

Brandt bedömer att det finns risk för ytterligare ras på tomten om det kommer mera regn och om vattnet stiger ytterligare i ån.

- När vattnet väl har börjat äta sig in, finns det risk att det fortsätter, säger Brandt.

Flera ställen kan råka ut

Om jordmassorna från översvämningarna hade grävts bort hade vattnets väg varit den samma som förut och förmodligen inte grävt sig in på Träskviks tomt.

Det här är bara ett ställe, konstaterar Brandt. Det är flera ställen i Lappfjärds å som löper risk för ras.

- Det här är inte naturligt. Jag tycker myndigheterna ska få upp ögonen. Det går inte bara att freda och tro att det ska klara sig utan att underhålla, säger Brandt.

Kunde ha undvikits

Niklas Brandt förstår inte vilken den egentliga orsaken var att han inte fick tillstånd att ta bort slammet på andra sidan.

- Jag har anhållit om att få ta bort massorna. I februari lämnade jag in en anmälan eftersom det är mindre än 500 kubik. Då slogs anmälan ihop med den övriga holmen och berget som är runt 15 000 kubik. Här är resultatet nu då. Man skulle ha kunnat undvika det här om vi hade fått det via en anmälan. Då hade det varit ett arbete på tre-fyra dagar, säger vägmästare Niklas Brandt.

I princip räcker det att man gör en anmälan om muddringsmassorna är mindre än 500 kubik, vilket de är i det här fallet. Men nu krävdes en anhållan till Regionförvaltningsverket, vilket innebär en betydligt längre behandlingstid. Behandlingstiden för en anmälan är några veckor.

Natura krävde mera utredningar

Närings Trafik och Miljöcentralen bedömde att en anmälan inte räckte, eftersom Lappfjärds å ingår i Natura. De skickade ärendet vidare till miljöavdelningen, som i sin tur buntade ihop den med de övriga ansökningarna till regionförvaltningsverket om att få muddra och spränga. I Lappfjärds å finns också en jordholme och ett berg som bör avlägsnas.

- Vi ansåg att det krävs tillstånd då det fanns muddringsanmälningar på flera olika områden i ån, eftersom den totala muddringsmassan överstiger 500 kubikmeter, säger överinspektör Leena Rinkineva-Kantola på NTM- centralens miljöavdelning.

Orsaken till att den behandlingstiden blir så utdragen är att det krävs utlåtanden från olika håll och bedömningen görs utgående från vad vattenlagen förutsätter.

Försäkringen täcker inte

När det gäller Nicklas Träskvik har han fått beskedet att försäkringsbolaget inte täcker skadorna. Det finns en möjlighet att projektet "Akuta åtgärder för översvämningsskyddet i Kristinestad" på något sätt kan hjälpa just den här fastighetsägaren att iståndsätta tomten, enligt Brandt

- Det är stora delar av en liten tomt som har gått ut i ån. Det är svårt att få det i skick, säger Niklas Brandt.