Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Keskimäki vill föra frågan till HD

Från 2014
Högsta domstolens byggnad i Helsingfors
Bild: YLE/Eva-Maria Koskinen

Lovisas före detta näringslivsansvariga Tiina Keskimäki vill att Högsta domstolen behandlar frågan om hennes uppsägning.

Keskimäkis jurist lämnar idag in en besvärsansökan till Högsta domstolen.

Fallet Keskimäki började hösten 2011 då hon sades upp av Lovisa stad. Orsaken var den kritik mot arbetsförhållandena som hon hade publicerat på en webbplats. Keskimäki upplevde att hon mobbades i sitt arbete.

Uppsägningstvisten behandlades i tingsrätten i Östra Nyland i maj 2013 och i Helsingfors hovrätt i juni 2014. Båda instanserna beslöt att Lovisa stad inte gjorde något fel då den sade upp Keskimäki.

Tingsrätten behandlade frågan i juni 2013
I juni 2014 kom hovrättens dom