Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Finlandssvensk knutpatriotism

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 14:50.

Äntligen! Det var den spontana reaktionen i södra Finland när Åbo Akademi efter 40 år av lärarbrist fick ändan ur vagnen och i augusti meddelade att man i samarbete med Helsingfors universitet vill starta en fullskalig klasslärarutbildning i Helsingfors.

- Jag är övertygad om att lärarbristen i Helsingforsregionen går att lösa genom samarbete och konkreta handlingar, sade ÅA:s styrelseordförande Marianne Stenius.

Men hurraropen i Helsingfors avbröts snabbt av ett avundsjukt gnäll i Österbotten. Sfp.s kretsstyrelse i Österbotten sade i ett uttalande att lärarutbildningen i Vasa inte får äventyras på grund av Åbo Akademis planer i Helsingfors. Kretsen hävdar att det inte finns resurser för två utbildningar och man är orolig för att ”kvaliteten i forskningen” skall bli lidande.

Så här kontaktchefen för den österbottniska Sfp-kretsen:

Flosklerna bara avlöser varandra när Sfp i Österbotten tycker till om lärarutbildningen

Flosklerna bara avlöser varandra när Sfp i Österbotten tycker till om lärarutbildningen. För vad det egentligen handlar om är samma gamla regionalpolitiska dragkamp som präglat Svenskfinland i årtionden. En dragkamp där regionalpolitiken är viktigare än utbildningspolitiken. En dragkamp där knutpatriotismen gör att det är svårt att lyfta blicken och se till hela Svenskfinlands intressen

Att gräva ner sig i de regionalpolitiska skyttegravarna löser inte lärarbristen i södra Finland. Alla vinner på att hela Svenskfinland har behöriga lärare i sina skolor. Svensfinland står och faller med en livskraftig svensk skola. Därför är det onödigt av Sfp i Österbotten att med sitt uttalande försöka plocka några billiga politiska poäng.
Carl Haglund har flaggat för en lärarutbildning i Helsingfors. Som partiordförande måste han ha hela Svenskfinland för ögonen och han viftar bort den österbottniska kritiken. Lyckligtvis.

Slutligen är det värt att komma ihåg att det inte är Sfp som avgör lärarutbildningens öde. Som kollegan Dan LolaxÅbo Underrättelser konstaterar så är det Åbo Akademi som har sista ordet.

Lyckligtvis kunde man kanske tillägga. För österbottningarna sitter tydligen stadigt kvar i sin potero.

Sfp:s ordförande Carl Haglund förtydligar i en insändare i Hbl 31.8.2014 partiets linje.

I insändaren skriver Haglund att Sfp vid sin senaste partidag beslöt att jobba för att statliga tillägsresurser anvisas för en klasslärarutbildning i Helsingfors, som genomförs av Åbo Akademi i samarbete med Helsinfors universitet.

"För några veckor sedan beslöt Åbo Akademis styrelse att verka för en lösning som mosvar det vår partidag efterlyste. Det här mycket välkommet." skriver Haglund.

Twitterbloggen