Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nja till metropolförvaltningen för Borgå

Från 2014
Uppdaterad 29.08.2014 17:58.
Bild: YLE/Stella Brunberg

Socialdemokraterna är positiva till metropolförvaltningen, medan andra är mera försiktiga.

Regeringen har slagit fast att huvudstadsregionen år 2017 ska ha en metropolförvaltning med mellan fjorton och sexton kommuner. Riksdagen tar upp förslaget i december. Borgå och Lojo kan ansluta sig om de vill. Lojo beslutsfattare är positiva till en anslutning, medan åsikterna bland Borgå beslutsfattare går från ja, nja, tja till nej.

”En intressant möjlighet för Borgå”

Matti Nuutti (Socialdemokraterna) är positivt inställd till en eventuell anslutning till metropolförvaltningen. Han säger att regeringens beslut passar bra in med Borgås linje.

-Vår linje har varit den, att vi vill vara med i diskussionen. Vi vill veta vad det betyder och innehåller i praktiken. Sedan är vi färdiga att göra beslut snarast möjligt. Det här är en intressant möjlighet för Borgå, säger Nuutti.

Ärendet kommer att föras vidare till stadsstyrelsen och också fullmäktige ska säga sitt i en så stor fråga. De ursprungliga planerna som gällde metropolen har modifierats lite och Nuutti säger att det inte längre handlar om en kommun, utan om en sammansättning av kommuner eller ett kommunförbund.

-Vi måste reda ut allting och se att ingenting klurigt ligger bakom, tillägger Nuutti.

Han kan ändå förstå att tankarna på en metropolförvaltning kan kännas skrämmande i och med att det hela kanske för tankarna tillbaka till tiden då områden annekterades från Sibbo.

”Vi kan få fungera som betalare”

Samlingspartiets Markku Välimäki ställer sig negativt till hela metropolområdet. Han säger att Borgå inte kommer att ha tillräckliga möjligheter att påverka om staden ansluts till metropolförvaltningen.

-Jag tror att vi blir åsidosatta i en så stor sammansättning och att vi får fungera som en betalare i större sammanhang. Vi måste få mera information om det nya förslaget säger Välimäki.

Åsikterna inom Salmingspartiet delar sig. Välimäki tror i det här skedet, med de uppgifter som finns tillgängliga, att Borgå inte kommer att anslutas till metropolområdet. I alla fall i förhandsuppgifterna har det inte funnits tillräckligt många morötter som kunde locka.

Det gäller att väga för- och nackdelar

Mikaela Nylander från Svenska folkpartiet är mera tveksam. Borgå måste kolla om det ligger i stadens intresse att gå med eller inte, säger hon

-Om det är så att metropolförvaltningen ska få fatta beslut om detaljplaneringen, så har nog kommunerna gett ifrån sig sin makt om markanvändningen.

Borgå beslutsfattare kommer att med ganska stram tidsram vara tvungna att ta ställning till frågan. Nylander säger att hon i alla fall är nöjd över att Borgå och Lojo själva får fatta beslut om de ska anslutas eller inte.

Ifall situationen blir den att grannkommunerna Sibbo och Borgnäs är med i metropolförvaltningen och Borgå stannar utanför, blir gränsen lite konstlad. De största problemen blir i så fall infrastrukturen och trafikprojekt tillägger Nylander. Hon tror också att staten garanterat kommer att satsa en hel del pengar på metropolen.

-I något skede måste jag också göra klart för mig vad som är det allra viktigaste och fundera över vad som gagnar Borgå på sikt. Vi måste väga för- och nackdelar och se vad som väger tyngst.

Om Borgå väljer att stanna utanför metropolförvaltningen, går det att komma med i ett senare skede säger Nylander. Metropolen är inget statiskt organ, utan det kommer säkert att växa i takt med att samhällsstrukturen i Södra Finland förändras. Det är inte frågan om en nu eller aldrig fråga. Vidare säger Nylander att metropolen kanske borde öppnas för samtliga kommuner, det vill säga att också till exempel Lovisa och Raseborg kunde vara med.

Borgås biträdande stadsdirektör Fredrik von Schoultz är också avvaktande och vill egentligen inte säga så mycket om ärendet. Han vill ännu vänta och se, eftersom de modeller som har framförts har varit ganska olika.

-Jag anser också att det här är en sak som bör diskuteras inom regionen. Vi behöver fundera över vad det här betyder för regionen i stort, om Borgå väljer det ena eller det andra säger von Schoultz.

Läs mera här