Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Barnets utveckling från 0 till 15

Från 2014
Uppdaterad 05.09.2014 09:17.
Clara Blomqvist, mödra- och barnrådgivare
Bildtext Clara Blomqvist, barnrådgivare
Bild: Yle

Här hittar du information om barnets tillväxt, kost, rörlighet, sovvanor, språkutveckling, social- och emotionell färdighet samt hälsoförebyggande åtgärderna inom barnrådgivningen och skolhälsovården. Det är viktig att påpeka att alla barn är individuella och texten är riktgivande. Barn- och mödrarådgivare Clara Blomqvist har sammanställt informationen nedan.

0-6 månader

Tillväxt: Viktökningen beräknas vara ca 150 g/ vecka, d.v.s. 600 g x 6 = 3600 + födelsevikten. Längdtillväxten ca 15 cm de första 6 månaderna.

Kost: Tillsvidare har bröstmjölken varit den huvudsakliga näringen samt D-vitamin från 2- veckors ålder. Nu kan man börja med grönsakspuré, bär och frukt, sädesprodukter (ca 8 mån.)och kött, fisk(ca 10 mån.) Introducera ett nytt smakämne i gången med varierande mängd i barnets takt (t.ex. 2 -3 tsk => ½ - 1 dl) + bröstmjölk. Vatten för att skölja munnen med sked eller flaska.

Rörlighet, aktivitet, sovvanor: Barnet lyfter upp huvudet och bröstet med raka armar och hasar sig bakåt, rullar runt. Kan nu sitta med stöd, skyddsreflexen till sidan fungerar bra. Den fungerar inte ännu bakåt. Barnet greppar leksak och flyttar till den andra handen. Sovvanorna kan vara oregelbundna delvis beroende på om det förekommer ”nattmat”. Behovet är ca 19 h/ dygn, men varierar mycket.

Språk: Nu hörs glatt joller, lyssnar på eget ljud och försöker härma andras, ex. ma-ma, ba-ba.

Social-, emotionell färdighet: Reagerar kraftigt med rädsla på främmande personer, men skrattar av glädje när någon bekant syns eller hörs. Ögonkontakt, hudkontakt, beröring och ”småbarnsjoller” Favoritlek är att gömma sitt ansikte => ”tittut-lek”.

Hälsoförebyggande åtgärder: Rotavirus-vaccin via munnen vid 2, 3, och 5 månader. Pneumokock-vaccin vid 3 och 5 månader. DTaP-IPV-Hib ( stelkramp, difteri, kikhosta,-polio, - haemophilus-bakterie) vid 3 och 5 månader.

1-åringen

Tillväxt: Vikten har ökat med 3 x födelsevikten. Längtillväxten är sammanlagt 25 cm. Nu kan man se 8 - 10 mjölktänder.

Kost: Barnet äter fem måltider; morgon- och kvällsgröt eller välling, lunch och middag med fisk eller kött och ett mellanmål bestående av bär eller frukt. Dessutom bör det finnas sammanlagt 5 – 6 dl mjölkprodukter i den dagliga kosten inberäknad mjölkbaserad gröt och välling. Vatten som törstdricka ur glas.

Rörlighet, aktivitet, sovvanor: De första staplande stegen med eller utan hjälp. Har ett stort behov att komma uppåt, klättrar, men förstår inte ännu att huvudet kommer först ner. Kastar gärna leksaker för att få dem upplockade. Hjälper till vid påklädningen, men klarar bara att ta av sig strumpor och skor. Öppnar och stänger lådor med förtjusning. Sovtiderna borde vara inrutade i dygnsrytmen för igenkänningsfaktorn och tryggheten förstärks. Det sammanlagda behovet är ca 16 -17 h/ dygn.

Språk: Nu börjar barnet säga de första tydliga orden. Under hela uppväxten förstår barn mycket mera än vad de själva kan producera.

Social-, emotionell färdighet: Barnet känner igen bekanta röster och ansikten och visar glädje och empati, men växlar snabbt från glädje till ilska. Det händer att de biter sina nära och kära. Börjar redan testa sina gränser.

Hälsoförebyggande åtgärder: Pneumokock-vaccin + PTaD-IPV-Hib, samt säsongsflunssavaccin för barn mellan 6 månader och 35 månader. MPR (mässling, påsjuka, rödahund) vid 14 – 18 månader.

2-åringen

Tillväxt: Viktökningen är nu ca 2 kg/år. Tvååringen kan väga 12 – 14kg. Längdtillväxten är ca 11 cm mellan det första och andra levnadsåret, längden 86 – 88 cm (variation 82 – 96 cm). Nu kan man se 16 till 20 mjölktänder.

Kost: Viktigt med regelbundna matvanor. Barnet är nu allätare, samma kost som övriga familjen. Aptiten är god, men vill och skall bestämma hur mycket de äter. Äter för det mesta själv.

Rörlighet, aktivitet, sovvanor: Springer och går obehindrat upp och ner i trappor. Först med båda fötterna på trappsteget, men småningom med ett steg i taget. Sparkar en boll och bygger höga torn av klossar. Tycker om ”kurragömma-lekar”. Nattsömnen nu ca 12 – 13 h, en del barn har också lämnat bort dagssömnen. Dagisbarn behöver ofta sova på dagen.

Språk: Språket utvecklas snabbt och barnet sätter ihop ord i enkla meningar (2 – 6 ords meningar). Använder min, mig, jag, du och förstår flera uppmaningar i samma sats. Vissa ljud är ännu svåra, ex klocka - kocka.

Social-, emotionell färdighet: Visar nu egen vilja och självständighet, men är fortfarande liten och behöver bekräftelse, älskar beröm. Viktigt att föräldern tillåter självständigheten och kan vara separerad för korta stunder. Leker och tar kontakt med andra barn för korta stunder, känner inte alltid empati utan är självupptagen och vill inte dela med sig sina leksaker. Temperamentsfull och visar sin ilska genom att slå och sparka då de inte kan uttrycka sig med ord. Meddelar när de behöver på toaletten. Behöver vanligen hjälp med av och påklädning samt torkningen.

3-åringen

Tillväxt: Längden varierar mellan 90 – 104 cm.

Kost: Aptiten varierar mycket, dels beroende på den dagliga aktiviteten, men också vissa för barnet viktiga ritualer. Barnet vill bestämma vad och när han äter.

Rörlighet, aktivitet, sovvanor: Balansen välutvecklad, står på ett ben och sparkar boll, går obehindrat i trappor. Cyklar på en trehjuling. Älskar att klippa med sax och ritar och målar. Använder redan sin rätta hand. Sömnbehov ca 13 h/dygn, kan vakna tidigt, men ändå vara trött och ”grinig”.

Språk: Ordförråd och talförmågan utvecklas nu snabbt. Talet forsar ut och artikulationen hinner inte med i samma takt så ordflödet hakar upp sig. Barnet börjar stamma, vilket är övergående. De vuxna skall inte hjälpa utan låta barnet tala färdigt. Barnet lyssnar på sagor, följer instruktioner och frågar varför, vem, var och vad. Kan favoritsagan utantill.

Social-, emotionell färdighet: Leker med andra barn och har några bästa vänner. Behovet att testa gränser är mindre nu än hos 2-åringen. Vill ha upprepad bekräftelse att han blir avhämtad från dagvården. Intresserad av sitt kön och skillnaden mellan flickor och pojkar. Tycker om att prata om kiss och bajs. Ofta rädd för mörker, nattlampa befogat.

4-åringen

Tillväxt: Vikten kan variera kring 15 – 20 kg, samt längden 98 – 108 cm. Stora variationer beroende på anlag och temperament; aktivitet.

Kost: Typiskt för åldern är att en massa maträtter inte duger. Speciellt grönsaker går inte att äta och grupptrycket i daghemmet påverkar mycket.

Rörlighet, aktivitet, sovvanor: Tycker om att skrinna, cykla och dansa och slå kullerbytta. Ritar och målar gärna, samt klipper längs rak linje och ritar huvudfotingar. Känner grundfärgerna. Klär av och på sig själv och vet skillnad på bak och fram. Sover ca 12 h/ dygn, oroligt med mardrömmar.

Språk: Språket avancerat och grammatikaliskt korrekt. Vissa svår ljud kan ännu fattas ex. R, s, tje, sje. Har barnet flera hemspråk börjar de vara jämnstarka.

Social-, emotionell färdighet: Barnet har en god självkänsla och tror på sig själv, är glad och skrattar mycket. Fantasin flödar och berättar egna hisnande historier, vilka påverkar nattsömnen. Händer nu ofta att barnet kommer till föräldrarnas säng. Tycker om att pröva nya saker. Är empatisk, tar hänsyn och samarbetar bättre. Kompisar blir allt viktigare. Leker gärna låtsaslekar och rollekar med andra barn. Hunger och trötthet kan orsaka kraftiga reaktioner med trots och ilska. Klarar toaletten, men behöver hjälp med att torka.

Hälsoförebyggande åtgärder: DTaP-IPV

5-åringen

Tillväxt: Tillväxten är ett par kg på vikten och 7 – 8 cm till på längden från förra året.

Kost: Aptiten varierar, men kan själv nu be om mera mat. Behöver hjälp med skalning av potatis och finfördelning av kött.

Rörlighet, aktivitet, sovvanor: Har god balans, hoppar hopprep, skrinnar och skidar, men också finmotoriskt utvecklad ex. klipper en cirkel och trär pärlor på snöre. Ritar en detaljrik människa. Sover ca 12 h/natt.

Språk: Pratar gärna med vuxna och kamrater, berättar egna historier och vet att de skall ha en början och ett slut. Om talet är otydligt är det rekommenderat att konsultera talterapeut.

Social-, emotionell färdighet: Femåringen är harmonisk och samarbetar fint med barn och vuxna. Tycker om olika gruppspel och klarar att följa instruktioner. Det är viktigt för honom att alla följer samma regler, att vara rättvis. Vissa svårigheter ännu att förlora vid spel med andra barn. Nattkiss i sängen inte ovanligt.

6-åringen

Tillväxt: Barnet har vuxit ca 6 – 8 cm på längden och ca 2,5 kg på vikten.

Kost: God aptit och har favoriträtter, men också sådant som absolut inte går att äta. Någon mjölktand kan redan lossnat eller är lös i nedre käken.

Rörlighet, aktivitet, sovvanor: Till utvecklingen hör att han kan ha svårt med vissa rörelser som han tidigare klarat, blir tillfälligt klumpigare. Sover hela natten i egen säng, men läggdags och insomnandet är ofta svårt. Barnet har svårt att separera från föräldrarna.

Språk: Uppmuntra barnet att själv berätta om sin dag i förskolan i stället för att ställa frågor. Kan nu uttrycka sin ilska och glädje med ord. Testar nya ord i olika sammanhang, också ”fula ord”.

Social-, emotionell färdighet: Ny trotsperiod, vill göra egna självständiga beslut. Behöver bli bekräftad och respekterad. Har nu mycket svårt att förlora i spel eller tävlingar. En del barn undviker att uträtta sina toalettbestyr utanför hemmet för att de fortfarande vill bli hjälpta.

Hälsoförebyggande åtgärder: MPR-vaccin.

7-9-åringen

Kost: Nya kostrekommendationen är:
bär, frukt och grönsaker vid flera tillfällen dagligen
fullkornsbröd och gröt
vegetabiliskt matfett på brödet
fisk minst två gånger i veckan
dricka fettfri mjölk eller surmjölk dagligen, vatten vid törst
lättsaltade produkter

Växande barn behöver 4 – 6 måltider dagligen av vilka lunch och middag de viktigaste. Har god kontroll över sina rörelser, både fin- och grovmotorik. Är uthållig och stark vilket gäller för både pojkar och flickor, individuella variationer. Sover 10 -11 h/dygn.

Språk: Lugnare på den språkliga utvecklingen, kan nu uttrycka sig också i skrift ex bloggar eller skriver dikter.

Social-, emotionell färdighet: Kan umgås i grupp med flera än en vän. Hobbyn blir viktiga. Rör sig delvis självständigt utanför hemmet. Förstår sambandet mellan ansvar och plikter.

10-12 åringen

Tillväxt:Längd och vikt varierar mycket mellan individerna också nu mellan flickor och pojkar. Det är flickorna som först rusar i väg på längden in i puberteten.

Språk: Läsvanorna utvecklade, spenderar mycket tid vid dator och TV. Använder sig ofta av ironi och humor.

Social-, emotionell färdighet: Ett skede mellan barndom och tonårig, känslomässigt mera som ett barn. Har när relation till föräldrar, men har behov av hemligheter. Lugnet före stormen => puberteten. Har funderingar på livet och döden och att bli accepterad i gänget.

Hälsoförebyggande åtgärder: HPV-vaccin för flickor. HPV ger skydd mot papillomvirus, vilket orsakar livmoderhalscancer. Vaccinet ges i tre doser; 0, 1 och 6 månader.

13 -18 åringen

Det är enorm individuell skillnad i tonåren mellan de olika åldrarna och könen. I regel är sömnbehovet är ca 9 h/dygn, men få sover tillräckligt, orsakat av hormonella förändringar eller sena vanor med läxläsning eller utefläng med kompisar. Tonåringarna anser sig överlägsna föräldrarna, vilka de ofta uppfattar som pinsamma och löjliga. Just nu är det lättare att diskutera både lätta och svåra problem med kompisarnas föräldrar eller skolsköterskan.

Det är bra att tala i god tid och upprepade gånger om pubertetsutvecklingen med ditt barn – din ungdom. Kontrollera att de förstår genom att lyhört lyssna till hur de återberättar vad de förstått. Var närvarande och ge gränser samtidigt som beröm och bekräftelse stärker självförtroendet. Lyssna till att tonåringen inte blir kränkt eller kränker andra.

Hälsoförebyggande åtgärder: 14-15 år får dtap-vaccin = difteri, stelkramp och kikhosta.

Text: Barnrådgivare Clara Blomqvist